Genrebild. Foto: Energigas Sverige Genrebild. Foto: Energigas Sverige

Branschorganisationer kräver: ”Återställ skattebefrielsen nu!”

Energigas Sverige, tillsammans med Fossilfritt Sverige, 13 andra nationella branschorganisationer samt ett 50-tal företag och organisationer, skickade under gårdagen ett brev till berörda ministrar där man uppmanar Sveriges regering och riksdag att skyndsamt minimera konsekvenserna av att EU-kommissionens godkännande av biogasens och biogasolens skattebefrielse ogiltigförklarades i en dom från tribunalen den 21 december 2022.

Undertecknarna av brevet företräder ett brett spektrum av samhällsbärande sektorer: kommuner, regioner, lantbruk, avfall och avlopp, energi, drivmedel, transporter, kollektivtrafik och industri. Det visar att frågan är viktig och angelägen i stora delar av det svenska samhället, skriver branschorganisationen Energigas Sverige i ett pressmeddelande.

Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Skattebefrielsen för hållbar biogas och biogasol – som Energigas Sverige beskriver är en av grundbultarna i svensk klimatpolitik – har bidragit till svensk försörjningstrygghet och minskat fossilberoende samt drivit miljö- och klimatomställning i stora delar av samhället.

Det har bara gått en månad sedan Skatteverket meddelade att myndigheten med anledning av tribunalens dom inte längre kommer bevilja skattebefrielse för biogas eller biogasol. Ändå syns redan förödande konsekvenser som utgör ett direkt hot mot den fantastiska utveckling som skattebefrielsen har bidragit till, menar organisationen.

– Vi ser redan stora konsekvenser för bland annat kollektivtrafik, åkerier, jordbruk och industri. Det är ingen tvekan om att situationen är akut. Biogasen och biogasolen är viktiga både för omställningen till klimatsmarta alternativ och för Sveriges försörjningstrygghet av energi, livsmedel och gödsel, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

I brevet betonas att det är av största vikt att regeringen omgående agerar i enlighet med den begäran om åtgärder som Energigas Sverige skickade till Finansdepartementet den 24 mars 2023 där regeringen uppmanas att:

  1. Säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats. Regeringen bör verka för att EU-kommissionen skyndsamt godkänner skattebefrielse från och med 1 januari 2021 och fram till det datum som skattebefrielse i stället kan tillämpas med stöd av de nya bestämmelserna i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER).
  2. Återställa full skattebefrielse omgående för biogas och biogasol med stöd av EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). Nya bestämmelser i artikel 44 i nämnda förordning möjliggör skattebefrielse utan godkännande av EU-kommissionen. De nya bestämmelserna beslutades av EU-kommissionen den 9 mars 2023 och börjar gälla inom några veckor, så snart de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.
  3. Omgående kommunicera till marknaden att regeringen avser vidta ovanstående åtgärder.

Brevet skickades den 4 april till Finansminister Elisabeth Svantesson, Energi- och näringsminister Ebba Busch, Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Landsbygdsminister Peter Kullgren, Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Även en lång rad berörda riksdagspolitiker har fått en kopia på brevet (som du kan läsa i sin helhet här).

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-05 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Energigas Sverige Energiskatt EU-kommissionen Fossilfritt Sverige