Biogas

Listar alla artiklar taggade med: Biogas

Karlstads Energi, Hedenverket.

Mer elproduktion från biokraft möjlig – men rätt förutsättningar krävs

Det finns 266 biokraftvärmeverk för produktion av el och värme med förnybar bioenergi 2023. Det är en ökning med 23 anläggningar jämfört med 2022. De nya anläggningarna är små biokraftvärmeverk på lantbruk som drivs med biogas, eller små orc-turbiner kopplade till mindre biovärmecentraler. Inga stora nya biokraftvärmeanläggningar har tagits i drift det senaste året. Det visar tidningen Bioenergis nya årliga undersökning.

Gasum utvidgar biogasinfrastrukturen i Sverige

Gasum etablerar en ny tankstation med flytande och komprimerad gas i Södertälje. Stationen öppnar första halvan av 2024 och kommer att erbjuda flytande och komprimerad gas. Den ligger vid trafikplats Södertälje Syd i direkt anslutning till Scanias produktionsanläggning. Samarbetet mellan Gasum och Scania möjliggör placering vid denna logistiska knutpunkt och markerar en betydande utveckling i att främja ett mer hållbart transportsystem i regionen.
Foto: Volvo Lastvagnar / arkiv

Energigas Sverige:

Biogaslastbilar ger mest utsläppsreduktion per investerad krona

Igår presenterade regeringen budgetpropositionen för 2024. Regeringen föreslår en fortsatt premie till produktion av gödselbaserad biogas. Regeringen föreslår också att investeringsstödet Klimatklivet, som syftar till att minska koldioxidutsläpp, stärks och förlängs. Satsningarna främjar biogasproduktionen i Sverige. Nu behöver regeringen visa handlingskraft när det gäller att återinföra skattebefrielsen för biogas och biogasol, för att förverkliga den produktionspotential som finns i Sverige, det menar Energigas Sverige.