Nu bygger Gasum världens nordligaste gastankstation. Nu bygger Gasum världens nordligaste gastankstation.

Världens nordligaste gastankstation byggs i Rovaniemi

Gasum bygger världens nordligaste tankstation för gas i finska Rovaniemi och med stationen i finska Rovaniemi är utsläppssnåla transporter med biogas möjliga i större delen av Finland. Stationen har länge varit mycket efterlängtad även för personbilsförare med tanke på turismen i Lappland.

Gasum har påbörjat byggandet av en tankstation för gas i finska Rovaniemi. Stationen förväntas öppna i början av sommaren 2024. Gasum öppnade nyligen sin näst nordligaste station i Keminmaa.

Stationen är en viktig utvidgning av Gasums tankstationsnät för gas i norra Finland och särskilt i Lappland. De nordliga stationerna kommer att möjliggöra utsläppssnåla transporter med gasdrivna lastbilar för ett växande antal logistikföretag.

När stationen i Rovaniemi är färdig är det möjligt att använda biogas för tunga transporter i större delen av Finland. Gasums mål är att möjliggöra transporter med biogas på alla vägar med stamtrafik i Finland och Sverige.
– Med tanke på godstransporterna är Rovaniemi centralt beläget både för transporter i Lappland och för transporter i Finland, säger Juho Kurra, Business Development Manager, Traffic på Gasum i Finland.

Både flytande och komprimerad gas kommer att erbjudas på stationen för tunga lastbilar och personbilar. Rovaniemi har länge varit en mycket efterlängtad plats för en tankstation för gas. Stationen kommer att göra det lättare att ta sig till Lapplands skidorter med gasdriven bil.

Den nya stationen ligger på Energiakatu 5 i Rovaniemis industriområde nära väg E75 söder om stadens centrum. Läget är perfekt för både norr- och södergående trafik.

Nästan 100 procent av den gas som Gasum säljer i Finland för alla fordonssegment är biogas som, enligt Gasum, i genomsnitt har 90 procent lägre livscykelutsläpp än konventionella fossila bränslen.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-15 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas CO2 Fossilfria transporter Gastankstation Gasum Keminmaa Klimatomställning LBG Rovaniemi