Fossilfria transporter

Listar alla artiklar taggade med: Fossilfria transporter

    Från vänster Joachim Nordin vd, Skellefteå Kraft, Karin Eriksson vd, OKQ8, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari , Stefan Strand vd, Volvo Lastvagnar Sverige. Foto: Pelle Lundberg / weiwei.se.

Ny laddstation för tung trafik invigd i Stockholm

Den 19 mars invigdes en ny laddstation för tung trafik i Sollentuna strax norr om Stockholm. Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari invigningstalade och klippte band tillsammans med representanter från OKQ8, Volvo Lastvagnar och Skellefteå Kraft. Den publika laddstationen med totalt två laddare vid Volvo Truck Center i Sollentuna är en viktig del i det som ska bli ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer med förnybar kraft för tung trafik.
Det är den här typen av fossilfria fordon som blir allt mer efterfrågade enligt Paket-index. Foto: Mathem/Proffs/arkiv.

E-handeln skapar efterfrågan på fossilfria lätta lastbilar

Nytt Paket-index visar att e-handeln skapar stor efterfrågan på fossilfria lätta lastbilar. 2023 skickades 197,4 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige och den totala paketvolymen ökade med 8,6 procent under året. Under Black Week och Cyber Week stod utlämningsställen för 48 procent av leveranserna vilket är fem procent mer än under helåret 2023. Hemleveranser stod för 40 procent av leveranserna och paketskåp för 12 procent.
Här rullar en av Axfoods laddhybrider.

Axfood fasar ut fossilt bränsle på två år

Att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet innebär att de klimatpåverkande utsläppen från transporter enligt Axfood ökar kraftigt. Axfood väljer därför att skruva upp tempot för utfasning av fossila drivmedel. Under en tvåårsperiod ska både bolagets egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker övergå till att köras på förnyelsebart drivmedel eller el, fem år tidigare än planerat. Satsningen leder till att utsläpp motsvarande drygt 37 000 ton CO2e per år förhindras.
Foto: AX Transport

AX Transport tar raska steg mot fossilfritt

AX Transport, verksamt inom tempererad varudistribution i Stockholmsområdet, förnyar i snabb takt sin fordonspark för att nå målsättningen att år 2030 ha enbart fossilfritt drivna fordon. Under åren 2023 och 2024 kommer totalt ett 20-tal nya biogasdrivna distributionsbilar att levereras till AX Transport, som är åländska Transmar-koncernens dotterbolag i Sverige. Investeringarna under de närmaste åren kommer att handla om både gas- och eldrivna fordon.