Här ser vi en av Martin & Serveras chaufför utanför en av företagets ellastbilar. Foto: Magnus Fond. Här ser vi en av Martin & Serveras chaufför utanför en av företagets ellastbilar. Foto: Magnus Fond.

Martin & Servera investerar i 100 procent fossilfri distribution

Nyligen beslutades om ett större investeringsprogram för Martin & Servera Logistik när det gäller eldrivna lastbilar och släp samt egen laddinfrastruktur. 2026 kommer Martin & Servera Logistik att ha ett 40-tal elfordon i drift. Första fasen, 2024–2026, gäller distribution från Norrköping samt från Enköping i Stockholm och Mälardalen.

Företaget elektrifierar nu sina transporter i snabb takt, både till kund och mellan sina lager. – Det här är en viktig investering för framtiden. Vi kommer därmed kraftigt att sänka klimatavtrycket från våra transporter, som utgör merparten av vår egen verksamhets CO2-utsläpp, säger Liv Forhaug, vd och koncernchef för Martin & Servera-gruppen.

I dagsläget har Martin & Servera Logistik en drivmedelskombination av biogas, diesel och el i fordonsflottan varav biogas utgör huvudparten. Nu satsas det för att öka andelen eldriven distribution genom.

Så här ser satsningen ut
Investering i infrastruktur för laddning på egna terminaler
Ersättning av de dieselfordon som pensioneras med, i första hand, eldrivna fordon
Investering i fordon med stora batterier som kan kombinera närdistribution med längre frakter för att öka nyttjandegraden för ellastbilarna som kostar mer att köpa in, men är billigare i drift

Effekten av investeringarna ska ge företaget en bättre spridning mellan olika fossilfria drivmedel som ska göra att man minskar sina CO2-utsläpp kraftigt.
– Vår fordonsflotta kommer att vara helt fossilfri i god tid innan måldatum som är 2030. Att vi ökar nyttjandegraden gör dessutom att satsningen blir ekonomiskt bärkraftig, vilket är en förutsättning för konkurrenskraft, säger Per-Erik Kanström, vd Martin & Servera Logistik.

Redan i år kommer 17 ellastbilar att vara i drift och 2026 beräknas Martin & Servera Logistik ha ett 40-tal elfordon på Sveriges vägar. Antalet biogasbilar kommer att vara cirka 70. Det fåtal dieselbilar som då finns kvar fasas ut helt till 2028.

Satsningen visar att företaget menar allvar med sina höga ambitioner på hållbarhetsområdet.
– Vi ser till att minska antalet fossildrivna fordon på de svenska vägarna. En positiv följdeffekt är ellastbilarna är tystare och därför också mindre störande för omgivningen, säger Liv Forhaug.