Peter Liljedahl, transportchef på Skånemejerie,r i företagets nya eldragbil. Peter Liljedahl, transportchef på Skånemejerie,r i företagets nya eldragbil.

Skånemejerier introducerar sin första eldragbil

Som ännu ett steg på vägen mot att bli Sveriges mest hållbara mejeri introducerar Skånemejerier nu sin första eldragbil i en pilotstudie. Syftet är att utforska hur eldrivna fordon kan bidra till företagets diversifiering av fossilfria drivmedel och möta framtidens krav på tysta och utsläppsfria transporter.

Eldragbilen som nu rullar på de skånska vägarna är den första av två olika lastbilstyper som är med i Skånemejeriers pilotstudie. Målsättningen är att utvärdera tekniken samt möjligheterna som ellastbilar skapar och i framtiden kunna satsa mer storskaligt på dessa.

Skånemejerier arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan och är stolta över att 97 procent av företagets inrikestransporter i dag är fossilfria.
– Arbetet för att nå målet om 100 % fortsätter och för att lyckas är effektivisering, optimering och just bränsleskifte viktigt, säger Peter Liljedahl, transportchef på Skånemejerier.

Skånemejerier har skrivit på Transportinitiativet från DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) där målsättningen är att medlemsföretagens egna och inköpta inrikestransporter ska vara 100 procent fossilfria till 2025.

Dessutom är Skånemejerier delaktig i Skånes Elektrifieringslöfte som är ett regionalt initiativ för elektrifiering av transportsektorn som ska visa på långsiktigheten i elektrifiering.

Det finns många fördelar med elektrifiering, menar Peter Lijledahl. Utöver lägre klimatutsläpp, bidrar ellastbilar även till en tystare arbetsmiljö, förbättrad luftkvalitet och minskat buller på vägarna.
– Men vi ser fortfarande utmaningar som exempelvis utbyggnaden av laddinfrastruktur, distributionsnätverk och standardisering av dragbilar. Därför är det extra viktigt för oss att samverka med andra i frågan, så att vi tillsammans kan hitta lösningar, säger han.

Skånemejeriers pilotstudie kommer inte bara stt vara till nytta för företaget lokalt, den följs också med stort intresse av Skånemejeriers ägare, världens största mejerikoncern Lactalis.
– Vi är ett lokalt företag med en global ägare vilket gör att vi har möjlighet att verka både för förändringar i regionen och för en mer hållbar mejeriindustri i stort. Något som är inspirerande och motiverande, säger Peter Liljedahl.

Den första ellastbilen är en Volvo FM 490 KW 42 Tractor som har en räckvidd på 250 km och levererar Skånemejerierprodukter i hela Skåne, både i städer och på landsbygden. Den togs i drift under maj 2024 och laddas på Malmö Mejeri med grön el.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-19 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Ellastbil Fossilfria transporter Peter Liljedahl Skånemejerier Volvo Trucks