Ellastbilar är en viktig del på vägen mot hållbara och fossilfria godstransporter menar Girteka Logistics. Ellastbilar är en viktig del på vägen mot hållbara och fossilfria godstransporter menar Girteka Logistics.

Ellastbilar – tekniska data och insikter

Övergången till elfordon är inte bara en trend, det är en av lösningarna för att växla till hållbar logistik medan branschen navigerar genom övergångsperioden. När de globala diskussionerna intensifieras kring att minska koldioxidutsläppen i transporter och optimera försörjningskedjor, framstår det som en praktisk och effektiv lösning att använda batteridrivna tunga lastbilar.

Även om det fortfarande är i ett tidigt skede har införandet av batteridrivna elfordon redan visat potential för minskningar av koldioxidavtryck vilket ger en lovande inblick i en mer hållbar framtid.

Thermomax är ett norskt transportföretag som är en del av Girteka-gruppen. De erbjuder en av sina inhemska kunder tunga godstransportter med hjälp av Volvos ellastbilar. Syftet med lösningen är okomplicerat – att förbättra hållbarheten i logistikverksamheten genom att ersätta konventionella diesellastbilar med ellastbilar.

Kärnan i detta projekt är en enkel, men effektiv strategi, nämligen att kombinera ellastbilar med intermodal järnvägstransport. Transporterna som utförs av Thermomax i Trondheimsområdet i Norge innebär att lastbilar körs cirka 15 mil dagligen för att upprätthålla ett jämnt flöde av gods. Lasten levereras från en järnvägsstation till ett lager.

Detta tillvägagångssätt visar ett praktiskt sätt att minska transportverksamhetens miljöpåverkan samtidigt som effektiviteten bibehålls genom att utnyttja olika former av hållbara transporter i samarbete med kunden.

En av fördelarna med dagens moderna lastbilar och avancerad telematik är möjligheten att ständigt kunna övervaka lastbilens prestanda. All data som kan analyseras lagras och är tillgänglig online vilket ger möjligheter att övervaka godstransporter för både logistikföretag och deras kunder.

I det här speciella fallet med att använda en ellastbil, samlas information om bland annat motorns effektanvändning in under körningarna. Datan möjliggör en undersökning av energiförbrukningsnivåer baserat på avstånd, genomsnittliga parametrar för förbrukad energi, använd framdrivning eller energiåtervinning.

Under detta projekt har Volvos batteridrivna ellastbil redan använts i fem månader och förbrukat totalt 12 600 kWh (exklusive laddning) under leveranser. Medan den dagliga användningen av lastbilen skiljer sig åt på grund av specifika omständigheter, analyserar systemet den genomsnittliga energiförbrukningen baserat på 10 körda mil.

Från november 2023 till mars 2024 fluktuerade den genomsnittliga energiförbrukningen runt 150 kWh per 10 mil. Energiförbrukningen varierar med temperaturen och under hela året förväntas energiförbrukningen vara lägre i genomsnitt än för vinterperioden. Under de totalt 330 timmarnas körning med en medelhastighet på 42 km/h och med farthållare på en nivå på mer än 30 procent, kördes ellastbilen mer än 800 mil.

Medan den nuvarande användningen av ellastbilar fortfarande främst är begränsad till inrikestransporter, mesta på grund av infrastrukturutmaningar, kan den verkliga miljöeffekten lätt beräknas. Beräkningen beror dock på olika faktorer, inklusive energikällan för elen, sätt att utnyttja lastbilen och lastens vikt.

I detta exempel har övergången till ellastbil resulterat i en minskning med 6,2 ton CO2 på bara några månader. Den siffran visar en tydlig, mätbar fördel med att använda elfordon när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

Även om individuella effekter fortfarande kan diskuteras, gör skalan skillnad. Med tanke på att mer än 6 miljoner lastbilar för närvarande cirkulerar i Europa, kan även ett litet steg som detta göra skillnad. Övergången till ellastbilar är ett avgörande steg mot en hållbar framtid inom logistik.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-17 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Elektrifiering Ellastbil Fossilfria transporter Girteka Klimatomställning REllastbil Thermomax Volvo