Det är den här typen av fossilfria fordon som blir allt mer efterfrågade enligt Paket-index. Foto: Mathem/Proffs/arkiv. Det är den här typen av fossilfria fordon som blir allt mer efterfrågade enligt Paket-index. Foto: Mathem/Proffs/arkiv.

E-handeln skapar efterfrågan på fossilfria lätta lastbilar

Nytt Paket-index visar att e-handeln skapar stor efterfrågan på fossilfria lätta lastbilar. 2023 skickades 197,4 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige och den totala paketvolymen ökade med 8,6 procent under året. Under Black Week och Cyber Week stod utlämningsställen för 48 procent av leveranserna vilket är fem procent mer än under helåret 2023. Hemleveranser stod för 40 procent av leveranserna och paketskåp för 12 procent.

Det är några av de slutsatser som presenters i Paket-index som tagits fram av Transportföretagen.
– Resultatet av undersökningen visar att e-handeln kommer att skapa en stor efterfråga på fossilfria lätta lastbilar. Dessa lastbilar har en viktig funktion när det kommer till ”lastmile-leveransen” till slutkonsument, säger Tina Thorsell, samhällspolitiskchef Transportföretagen och fortsätter.

Lätta lastbilen är ett nyttofordon och det behövs därför stimulanser för att öka på antalet fossilfria lätta lastbilar, både för alternativa hållbara drivmedel och för el.
– Den 15 februari inför regeringen ett tillfälligt inköpsstöd för lätta ellastbilar. Det är bra, men stödet fasas ut för snabbt. Vi anser att stödet borde vara tillgängligt till åtminstone den första januari 2027 i stället för som nu oktober 2025, säger Tina Thorsell.

Paket-index tas fram av Transportföretagen i samarbete med HUI i syfte att tillhandahålla trovärdig och kvalitetssäkrad statistik över leveranser inom e-handel i Sverige sett till volymer, utveckling och trender.

Paket-index drar fler slutsatser som exempelvis att utlandspaketen växte nästan tre gånger starkare än de inhemska paketen. Tillväxttakten låg på blygsamma 4,3 procent under första halvan av året 2023. I juli 2023 sköt den i väg och utvecklingen har landat runt 20 till 40 procent per månad sedan dess.

En bidragande orsak till utvecklingen är den kinesiska, prisfokuserade e-handlaren Temu som etablerades i Sverige i mitten av sommaren.
En allt mindre andel av paketen levereras till utlämningsställen och i stället blir hemleveranser och leveranser till paketskåp allt vanligare. Under året levererades 43 procent av paketen via utlämningsställen, jämfört med 46 procent året innan. Hemleveranserna stod för 45 procent 2023, motsvarande siffra var 2022 43 procent, och paketskåpen för 12 procent 2023 och motsvarande siffra var 2022 elva procent.

En tydlig nedgång i returgraden ses under året. Returgraden uppgick 2023 till 11,4 procent, jämfört med 12,9 procent år 2022. En förklaring till nedgången är att fler e-handlare börjat ta betalt för returer och uppmuntrat konsumenter att returnera i butik.

Under Black Week och Cyber Week 2023 stod utlandspaketen för 16 procent av leveranserna och utvecklingen för utlandspaketen landade på 29,6 procent. De inhemska paketen växte i sin tur med 5,2 procent under 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-15 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Black Week E-handel Fossilfria transporter Last Mile Näthandel Paket-index Sista milenleveranser Transportföretagen