81 företag kräver att regeringen återinför skattebefrielse för biogas – snabbt

I ett brev undertecknat av 81 företag och kommuner uppmanas regeringen att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av nya bestämmelser i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). De nya bestämmelserna innebär en mycket välkommen möjlighet för Sverige att återställa skattebefrielsen i närtid. Det skriver Energigas Sverige i ett pressmeddelande.

De företag som är avsändare till brevet producerar och använder biogas och biogasol. Inom EU:s statsstödsregler betraktas de därför som mottagare av det statsstöd som skattebefrielse utgör.

Energigas Sverige menar att om EU-kommissionen vid en granskning i efterhand skulle underkänna användningen av GBER, skulle dessa företag i värsta fall kunna bli återbetalningsskyldiga.

I brevet förmedlar företagen att det är väl införstådda med det, men vill ändå att regeringen återinför skattebefrielse för biogas och biogasol under GBER. Alternativet – att branschen ska bära full skatt i väntan på nya statsstödsgodkännanden från EU-kommissionen – är inte ett gångbart alternativ. Branschen kan helt enkelt inte bära full skatt under så lång tid (cirka 15 månader eller mer).

Genom brevet kräver företagen att regeringen omgående förbereder en anmälan om skattebefrielse under GBER (som skickas till Kommissionen när de nya bestämmelserna i GBER har trätt i kraft) samt påbörjar lagstiftningsprocessen för den lagändring som krävs och ger den politisk prioritet.

Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige stödjer företagens uppmaning:
– Brevet visar hur viktig skattebefrielsen är för företagen. De vet att de kan bli återbetalningsskyldiga om EU-kommissionen ändrar metodik och villkor framgent, men de vill ändå att skattebefrielsen återställs under GBER, säger Malmkvist.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-09 08:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Biobränsleskatt Biogas Energigas Sverige