Bilen på bilden är inte det som tingsrättens ärende behandlar, men visar hur det inte får se ut. Foto: Proffs/arkiv. Bilen på bilden är inte det som tingsrättens ärende behandlar, men visar hur det inte får se ut. Foto: Proffs/arkiv.

Dom i A-traktormål – både far och ungdom fälls

A-traktorer fortsätter att skapa rubriker inom media och inte sällan är det negativ uppmärksamhet som exempelvis efter en olycka eller att a-traktorer framförs i för hög hastighet, inte uppfyller kraven för hur en a-traktor ska vara byggd eller används på ett sätt som kan kräva yrkestrafiktillstånd.

För att ett fordon ska kunna registreras som A-traktor, måste det uppfylla flera krav förutom hastighetsbegränsningen. Exempelvis får fordonet inte ha bagageutrymme och det ska inte vara möjligt att sitta i baksätet.

Det är just nu högaktuellt med vad en A-traktor får utföra för transporter för även om man inte får ha last i fordonets bagageutrymme, får man koppla till ett släp och med det köra eget gods.

Vad som är eget gods eller inte avgör om det är yrkesmässig trafik eller inte, något som aktualiserats då det i dedikerade Facebookgrupper av allmänheten efterfrågas och erbjuds allmänheten transporter med A-traktorer, inte sällan med ungdomar som förare.

Och det är just kravet på att bagageutrymme inte får finnas som leder till inte bara en, utan två fällande domar då även ungdomens far fälls av Västmanlands tingsrätt.

Under senhösten 2022 stoppar trafikpolisen en A-traktor i trakterna nära Köping och man konstaterar att en täckskiva har monterats bort och därmed öppnat lastutrymmet.

Den som monterat bort täckskivan är ungdomens far och när det görs, övergår A-traktorn till att bli det som fordonet ursprungligen byggts som och kräver ett B-körkort.

Ungdomen innehar AM-behörighet och fälls därför för olovlig körning och fadern för tillåtande av olovlig körning. Tingsrätten finner att båda begått gärningen med uppsåt. Båda har också erkänt gärningarna.

Påföljden blir dagsböter. För fadern blir det 30 dagsböter om 460 kronor, totalt 13 800 kronor. Tingsrätten har tagit hänsyn till ungdomens ålder och påföljden blir låga dagsböter.

Ett eventuellt överklagande måste inkomma senast den 31 maj.