Foto: Martin Gravgaard Foto: Martin Gravgaard

Förbättringar för Frode Laursen – och för klimatet – under 2022

Trots kapacitetsutmaningar, ökade bränslekostnader och ändrade ramvillkor kan Frode Laursen visa stabila framgångar under räkenskapsåret 2022. Inte bara på den finansiella fronten utan även på den gröna. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Under år 2022 har Frode Laursen AB levererat en vinst på 35,7 miljoner DKK efter skatt, baserat på en omsättning på 2 216 miljoner DKK. Eget kapital utgör 220 miljoner DKK och soliditetsgraden är 26,4 procent.

Som förväntat präglades både omsättning och vinst under 2022 av implementeringen av EU:s vägpaket som gjorde det svårare och dyrare att utföra vissa typer av transportuppdrag.

Samtidigt steg bränslepriserna och övriga energikostnader på grund av kriget i Ukraina. Det lyckades inte för Frode Laursen att få alla merkostnaderna kompenserade på marknaden, men däremot har olika produktionsfrämjande aktiviteter medverkat till att företaget ändå anser årets resultat som tillfredsställande.
– Vi hade förberett oss på ett väldigt ombytligt år och det lyckades för oss, med hjälp från duktiga och lojala medarbetare, att hantera en utmanande period på ett tillfredsställande sätt, säger ekonomidirektör Jesper Bejstrup.

Kort innan offentliggörandet av årsbokslutet skickade Frode Laursen ut sin hållbarhetsrapport för 2022, som precis som året innan visar en betydlig minskning av företagets CO2-utsläpp.

Frode Laursen har ett uttalat mål om att minska sina CO₂-utsläpp med 35 procent från 2020 till 2030. Från 2020 till 2022 har det lyckats för företaget att sänka utsläppen med hela 18 procent, vilket företaget menar är unikt för transport- och logistikbranschen.

Ekonomidirektör Jesper Bejstrup. Foto: Martin Gravgaard

År 2022 föll företagets utsläpp av CO₂ med 6 procent. Det beror bland annat på en mindre energiförbrukning och ett ökat användande av alternativa bränslen, så som HVO-biodiesel och biogas.
– Vi är stolta över att kunna hålla fast i de goda vanorna och förmå en minskning av våra utsläpp, så att vi på två år har nått 18 procent. Den gröna omställningen ligger högt på Frode Laursens agenda och vi vill under 2023 arbeta målinriktat på att sänka våra utsläpp ännu mer, säger Jesper Bejstrup.

Frode Laursen vill utöka sin position som en stark logistikpartner på affärsområdena lagerlogistik samt nationell och internationell trafik inom områdena dagligvaror, byggvaror och återvinning i Nordeuropa.

Frode Laursens ledning förväntar en ökning av kundportföljen under 2023, men att aktiviteten hos befintliga kunder kommer bli lägre, bland annat på grund av en minskad efterfrågan hos konsumenterna. Samtidigt förväntas kostnaderna stiga på grund av inflation och i stor grad stigande lönekostnader i de länder där Frode Laursen har sin verksamhet. Allt enligt ett pressmeddelande från Frode Laursen.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-30 10:47
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter Frode Laursen Miljö