Nu ska det bli lättare att som erfaren yrkesförare kunna bli YKB-utbildare. På bild Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen. Nu ska det bli lättare att som erfaren yrkesförare kunna bli YKB-utbildare. På bild Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Förenklade regler för YKB-utbildare

Under flera år har Transportföretagen arbetat med att få till en förändring när det gäller möjlighet för erfarna yrkesförare att bli lärare i fortbildning för yrkeskompetensbeviset (YKB). Transportföretagen välkomnar nu de förändringar som inträder den 1 juni i år. Bland annat ska det bli lättare för erfarna yrkesförare att bli YKB-utbildare.

Under 2017 ändrades föreskrifterna så att det krävdes både lång erfarenhet av undervisning alternativt högskoleutbildning i pedagogik. Detta försvårade för erfarna yrkesförare att godkännas som lärare i fortbildningen, något branschen såg som ytterst negativt då det krävs erfarenhet från branschen för att kunna undervisa i delkurserna.

Det här är frågor som har funnits på Transportföretagens agenda under en väldigt lång period. – Det visar att politisk förändring är möjlig, men det kräver ibland stor uthållighet. Vi välkomnar därför de här förändringarna som bidrar till att transportsektorns konkurrenskraft stärks, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Från och med 1 juni 2023, öppnas en tredje väg att bli lärare inom fortbildning för YKB. Då kommer nya förskrifter att gälla rörande lärarkraven som möjliggör för erfarna yrkesförare att bli lärare i fortbildningen för YKB.

Dokumentation som visar på minst två års erfarenhet från branschen.
Intygskrav 21 h teoretiska utbildning (3 dagar i följd). Utbildningen är inte tillståndspliktig utan kan ske med hjälp av företagets YKB-lärare eller genom annan utbildningsarrangör som har tillstånd att bedriva fortbildning.
Praktiskt medverka på 3 delkurser vilket innebär en auskultation och två som lärare på delkursen med handledare
1 jan 2024 införs krav för samtliga YKB-lärare att genomgå en årlig repetitionskurs a 7 timmar. Denna får delas upp i två på varandra efterföljande dagar. Utbildningsinnehållet är reglerat men utbildningen är inte tillståndspliktig.

Från och med 1 juni 2023 införs elektronisk delkursrapportering. Alla delkurser ska rapporteras digitalt på Transportstyrelsens hemsida av utbildningssamordnaren. Pappersintyg ska fortfarande skrivas ut och ges till föraren efter avslutat delkurs. För att möjliggöra digital delkursrapportering införs krav på att respektive delkurs genomförs enligt nationella branschöverenskommelsen 2023:11, 6 kap § 2–3.

Intyg före den 1 juni 2023 är giltiga och kan först rapporteras in efter genomförd fortbildning á 35 timmar.

Föraren kan själv via bankid se vilka delkurser som är inrapporterade digitalt.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-22 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Caj Luoma Transportföretagen Transportstyrelsen Vägtransporter YKB YKB-utbildare Yrkeschaufför