Regeringen: A-traktorer ska ha vinterdäck

Regeringen vill öka säkerheten för A-traktorer genom att införa krav på vinterdäck. Det tekniska kravet anmäls nu till EU med ambitionen att regeringen sedan ska kunna fatta beslut inför vintern.

Regeringen vill snabbt få åtgärder på plats för att öka trafiksäkerheten för A-traktorer.
– Krav på vinterdäck är ett första steg i linje med de åtgärdsförslag som Transportstyrelsen redovisat och som nu varit på remiss, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Förslaget till förordningsändring innebär att en A-traktor vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december-31 mars när vinterväglag råder. Det är samma regler som gäller för till exempel personbilar.

Merparten av A-traktorerna är redan i dag utrustade med vinterdäck under vintersäsongen, men målet är att alla A-traktorer som körs i vinterväglag ska ha vinterdäck. Det väntas bidra till att antalet olyckor där A-traktorer är inblandade minskar.

Eftersom förslag till tekniska föreskrifter likt denna måste anmälas till EU-kommissionen får Kommerskollegium nu i uppdrag att göra en sådan anmälan. Därefter tar det i regel drygt tre månader innan regeringen kan fatta beslut om nya svenska regler.

Detta är ett första steg för att öka trafiksäkerheten för A-traktorer. Regeringen kommer att återkomma vad gäller de övriga regelförslag som Transportstyrelsen redovisade i november.
– A-traktorn är viktig och nödvändig för ungdomars mobilitet och frihet i vårt avlånga land. Regeringen kommer fortsätta arbetet med att öka trafiksäkerheten och värna A-traktorn i Sverige och EU, säger Andreas Carlson.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-16 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: A-traktor Andreas Carlsson Kristdemokraterna Regeringen Trafiksäkerhet Vinterdäck