-4 grader i stället för -18, påbörjad upptining och bristfälligt emballage - ärendet läggs ner. Foto: Lomma kommun. -4 grader i stället för -18, påbörjad upptining och bristfälligt emballage - ärendet läggs ner. Foto: Lomma kommun.

Två ton kebabkött stoppades – var för tungt och för varmt

Redan 2017 kunde vi berätta om ett fall av bristfälliga köttransporter. Samma år stoppas under kort tid två andra fordon som ser överlastade ut. Inne i lastbilarna som saknar kylaggregat transporteras tillsammans ett par ton kebabkött som ska till pizzerior. I stället för en temperatur på -18 grader, är det knappt – 4 grader och en del av köttet har börjat tina. Varför läggs utredningar om sådant ner?

2017 pågår det i Årsta en systematisk bristfällig hantering av kött. Det kommer ett kylfordon från Baltikum som levererar kött till väntande personbilar och lätta lastbilar utan kylaggregat. Vi får bland annat se hur en person lastar en stor köttbit rakt ner i bagageluckan medan annat kött fortsätter till sin slutdestination i fordon utan kylanläggning.

Det visar sig att det pågår en utredning hos miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna kommun om denna hantering och vad vi erfar ska det ha lett till att just den hanteringen upphörde.

Även i Skåne, närmare bestämt i Lomma kommun, stoppas transporter av detta slag. Det var polisen i Lomma som i juni och juli 2017 ser två lastbilar som ser överlastade ut och stoppar dessa för kontroll

Inne i lastutrymmet påträffas kebabkött som ska till pizzerior, bland annat i Helsingborg. En del har redan börjat tina och även förpackningarna var bristfälliga. Fordonen saknar kylaggregat.

När livsmedel inte transporteras på rätt sätt uppstår en verklig risk att personer som sedan serveras maten kan bli sjuka, förgiftade och värre än så.

Lomma kommuns miljöinspektör är bekymrad och Livsmedelsverkets statsinspektör tror att det kan finnas ett mörkertal av bristfälliga livsmedelstransporter av detta slag, skriver Nyheter24.

Köttet togs omhand av Lomma Kommun, skriver Nyheter24.

Vi kontaktar Lomma kommuns miljö- och byggnadsavdelning för att fråga om deras ärende renderade i åtgärder och får veta att kommunen gjorde en åtalsanmälan och en förundersökning påbörjades.
Förundersökningen lades emellertid ner av polisen då man ansåg att bevismaterialet inte var tillräckligt för att bevisa att personerna hade begått något brott. Frågan är vad det är för bevisning som behövs i dessa fall.

Eftersom transporten kom från Nederländerna, tog Lomma kommun kontakt med sin motsvarighet där för att meddela om händelsen. Därmed kunde kommunen inte göra mer.

Om Livsmedelsverket befarar att mörkertalet vad beträffar bristfälliga livsmedelstransporter är stort, kan det finnas en risk att nästa gång vi besöker en pizzeria eller kebabrestaurang kan vi serveras kött som hanterats på ett felaktigt sätt.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-30 12:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Förundersökning Kebabkött Livsmedelstransport Miljö- och byggnadsavdelningen Polis Tempererade Transporter