Både biogas och laddning på ny Gasumstation i Oslo

Det nordiska energibolaget Gasum öppnar banbrytande station för grön energi i Oslo. Detta innebär en viktig utbyggnad av biogasinfrastrukturen på den sidan av staden. Samarbetet med laddföretaget Mer har lett till sametableringen av åtta laddningspunkter utöver komprimerad biogas (CBG).

Det nordiska energibolaget Gasum öppnar en helt ny och innovativ grön energistation på Oluf Onsums Vei i Oslo. Stationen, som erbjuder komprimerad biogas (CBG), är resultatet av ett viktigt samarbete med laddföretaget Mer, som har etablerat åtta laddningspunkter för personbilar på stationen.

Runt Oslo finns redan en bra infrastruktur för tankning av komprimerad biogas, men längs motorvägen E6 söder om Oslo har det inte funnits någon tillgång till biogas förrän nu. I och med etableringen av denna station kan alla som vill använda biogas som bränsle för lokal distribution. Biogasdrivna fordon kör dessutom avgiftsfritt genom vägtullarna.

Exempel på kunder som kommer att tanka drivmedel på stationen är Postnord, som ansökt om investeringsstöd från stödprogrammet Enova, för distributionsfordon. Det var den avgörande faktorn för att Gasum också skulle få Enova-stöd för stationen. Förutom distributionsfordon kommer även lastbilar inom bygg- och anläggning samt maxi-taxibilar att använda tankstationen.

Tankstationen är en del av Gasums växande nätverk av tankstationer i Norge. Exempelvis öppnade Gasum en tankstation i Ålesund. Flera nya stationer är planerade att öppnas i år och under de kommande åren.

Norge har som mål att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030. Användning av biogas ger också en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser under bränslets livscykel med över 90 procent jämfört med fossila bränslen. Dessutom kan användningen av biogas förbättra den lokala luftkvaliteten genom betydligt lägre utsläpp av kväveoxider jämfört med konventionella bränslen. Allt enligt ett pressmeddelande från Gasum.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-26 13:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Elektrifiering Gasum Laddinfrastruktur Mer