Foto: Södertälje Hamn Foto: Södertälje Hamn

EU-stöd ska göra Södertälje till ledare inom hållbara godstransporter

År 2030 ska Södertälje vara en klimatneutral kommun och ledande i Europa inom hållbara godstransporter. Södertälje kommun och Södertälje Hamn får 11 miljoner kronor i EU-bidrag för att utreda möjligheterna att flytta fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

– Näringslivets godstransporter i Europa behöver bli mer hållbara och den här satsningen som vi gör i Södertälje ökar näringslivets konkurrenskraft både lokalt och i den större regionen. I och med detta stärker vi Södertälje som en av godsnoderna i Europa. Det är glädjande att EU ser samma möjligheter i Södertälje som vi själva gjort under lång tid, säger Alexander Rosenberg (M), ordförande tekniska nämnden, Södertälje kommun.

Vid årsskiftet gjorde Södertälje kommun och Södertälje Hamn en gemensam ansökan till EU-fonden CEF (Connecting Europe Facility), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa. Ansökan avser en förstudie om infrastrukturförbättringar som planeras av aktörerna. Den ska även visa hur de kan samspela bättre och tillsammans utveckla hållbara godstransportlösningar.

Ambitionen är att Södertälje ska bli ett av Europas ledande exempel på hållbar godslogistik. Nu har EU beviljat bidraget på 11 miljoner kronor. Södertälje är det enda projekt i Sverige som blev beviljat EU-bidraget.

– Södertälje är helt rätt stad för en sådan här satsning. Vi är den enda staden i stor-Stockholm, faktiskt i hela östra Mellansverige, som har en hamn med järnväg och motorväg kopplat till verksamhetsområde och kombiterminal, säger Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun.

Södertälje har ett utmärkt läge för logistik, med farled, hamn, järnvägar, motorvägar och det stora verksamhetsområdet Stockholm Syd/Almnäs. I kommunen finns företag med inriktning mot godshantering och varudistribution, och företag med en ledande roll i att utveckla framtidens fossilfria godstransporter på väg.

Under de närmaste åren planeras delprojekt hos flera aktörer i syfte att förbättra infrastrukturen, stärka Södertäljes attraktivitet och möta framtidens krav på mer hållbara godstransporter.

– Att transportera gods sjövägen är ett hållbart alternativ, samtidigt som vi måste utveckla en infrastruktur för att möta framtida kundbehov. Den här satsningen säkerställer hamnens position som regionens godsnav även framöver, säger Måns Frostell, vd, Södertälje hamn.

Förstudien ska främst visa på möjligheter och kostnader för att förstärka kajens kapacitet för att ta emot mer gods, ansluta fartyg till ström på land och bygga en ny elektrifierad järnväg. Den ska även studera förutsättningarna för en utveckling av kombiterminalen.

I ett andra steg handlar det bland annat om att titta på laddstationer för nationell godstrafik på E4 vid Södertälje Syd och bygga Tvetalänken.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-30 12:55
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Hållbara transporter Miljö Södertälje