Grisar i förnybara bränslen?

The Renewable Transport Fuel Association (RTFA) har dykt upp på radarn under den gågnga veckan. Delvis för att dess vd, Gaynor Hartnell, ansluter sig till representanterna för Freight Carbon Zeros i panelen på Zemo-konferensen på torsdag den här veckan, men också för att de gjorde ett uttalande som svar på en Transport & Energy (T&E) rapport om förnybara bränslen. T&E-rapporten hissade en varningsflagga om användningen av animaliska fetter i förnybara bränslen.

RTFA är en branschorganisation som representerar producenterna i sektorn som täcker allt från biodiesel och HVO via biometan och andra biogaser till väte och elektricitet. T&E, är vad Freight Carbon Zero kan se, en icke-statlig organisation med sin flagga stadigt i elektrifieringslägret.

Det pågår en tämligen nyanserad diskussion om kategoriseringen av talg, men den har verkligen nått rubrikerna när någon på T&E kom på rubriken ”grisar flyger faktiskt”. Det verkar som att allt talg inte skapas på samma sätt och poängen med T&E-rapporten är att vissa animaliska biprodukter, de så kallade kategori 3-produkterna som används inom kosmetika- och husdjursmatsektorn, riskerar att medvetet felmärkas för att kvalificera sig för användning i biodiesel eller hållbart flygbränsle (SAF).

Tillverkarna ska bara använda kategori 1 eller 2 farligt avfall i biobränslen, men när sektorn blir mer lukrativ, säger T&E, att det kommer att finnas en frestelse att använda kategori eller ändra kategoriseringen till 1 eller 2 vilket skulle göra det svårt för kosmetika- och sällskapsdjurssektornatt tillverka deras produkter. Dessa skulle kanske då börja använda sig av palmolja som råvara vilken anses vara ännu värre för miljön än att bränna diesel.

T&E uppmanar beslutsfattare att utesluta kategori 3 – animaliska fetter från listan över berättigade biobränslefoderlager. T&E har beräknat att en flygning från Paris till New York med hållbart drivmedel som är motsvarigheten till HVO skulle det kräva 8 800 döda grisar.

Det finns ett behov av att RTFA förtydligar sina uttalanden och säger att det åtminstone i Storbritannien kommer att finnas ett tak för hur mycket av detta djurbaserade material som får användas i bränsleproduktion.

Det kommer att finnas många lastbilar med förbränningsmotorer i många år framöver som kommer att behöva bränna bränsle och Freight Carbon Zero tycker det är bättre att dessa använder det mest hållbara bränslet.

Man anser också att aktörerna inom förnybara bränslen måste vara medvetna om behovet av transparens i sin produktion, leverans och standarder för att bygga förtroende. Det är denna punkt som måste prioriteras högst i jakten på nettonollutsläpp och vid sidan av elektrifiering för godssektorn i framtiden

Att få bort CO2-utsläppen inom vägtransportsektorn kan börja nu med en övergång till förnybara energikällor, avslutar Freight Carbon Zero.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-14 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Animaliska Fetter Biodrivmedel Elektrifiering Flygbränsle Fossilfritt Freight Carbon Zero HVO Vägtransporter