Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Här är sommarens större vägarbeten

I sommar genomförs (som vanligt) vägarbeten över hela landet, vilket medför risker både för trafikanter och inte minst för de som arbetar vid vägen. Varje år inträffar det omkring 300 trafikolyckor med personskador i samband med vägarbete.

– I de mätningar vi gjort de senaste två åren håller endast 1 av 3 motortrafikanter hastigheten förbi vägarbeten. Att inte dämpa farten är respektlöst och äventyrar säkerheten för de som i jobbet tvingas vistas inom riskområde, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet, Riksförbundet M Sverige.

Under åren 2003–2021 inträffade 5 667 trafikolyckor med personskador i eller i anslutning till vägarbeten. Totalt inträffade 74 dödsolyckor. Vart fjärde dödsfall i svenska arbetsolyckor har det senaste decenniet varit vägtrafikrelaterade.

– Den stora underhållsskulden leder till att antalet vägarbeten kommer att behöva öka de kommande åren. Kunskapen hos bilisterna om vägarbetarnas utsatta situation behöver höjas samtidigt som myndigheter och entreprenörer i högre grad måste säkerställa korrekta skyddsanordningar och goda arbetsvillkor, säger Tony Gunnarsson

Riksförbundet M Sverige uppmanar trafikanter att i sommar ta höjd för att det kan uppstå förseningar och att resorna kan ta längre tid än planerat på grund av vägarbeten.

– Kör försiktigt och följ hastighetsbegränsningarna när du passerar vägarbeten eller olycksplatser. Det är också viktigt att öka avståndet till framförvarande fordon. Den vanligaste olyckstypen vid vägarbeten är upphinnandeolyckor, där ett fordon blir påkört bakifrån av ett annat fordon, säger Tony Gunnarsson.

Större vägarbeten i sommar

Norra Sverige

Län: Norrbotten och Västerbotten

Mellersta Sverige

Län: Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland

Östra Sverige

Län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Östergötland

Västra Sverige

Län: Halland, Västra Götaland, Värmland

Södra Sverige

Län: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping

Källa: Trafikverket

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-20 08:57
Kategori: Nyheter
Taggar: M Sverige Trafiksäkerhet Vägarbeten