Foto: Trafik Göteborg Foto: Trafik Göteborg

Risk för köer på E6 vid Olskroken i Göteborg

Helgen den 16-18 juni är det stor risk för köer på E6, då flera körfält stängs. Störst påverkan är det norrut – bilister som kommer söderifrån kan därför gärna köra Söderleden istället.

Arbetet med Västlänkens järnvägsbro som byggs över E6 fortsätter. Efter det gjutningsarbete som gjordes i slutet av maj ska gjutformarna tas bort. Detta påverkar trafiken då antalet körfält begränsas på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Arbetet sker under tre helger – den 9-11 juni, 16-18 juni och 30 juni-2 juli.

Störst påverkan blir det helgen den 16-18 juni – från fredagen klockan 22.00 till måndagen klockan 05.00. Under den här tiden hålls endast ett körfält öppet norrut och två körfält öppna söderut, vilket kommer att påverka trafiken i form av köer och längre restider.

– När motsvarande trafikåtgärd gjordes i december förra året kunde vi se att restiderna på E6 norrut genom centrala staden förlängdes med i snitt 10-20 minuter under dagtid. Därför bör trafikanter som kör den här helgen vara ute i god tid. Mest ansträngt i trafiken väntas det bli mellan cirka klockan 12.00 och 18.00, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Ett tips till trafikanter som kommer söderifrån på E6 är att köra Söder- och Västerleden via Åbromotet istället. Man kan gärna kolla i trafiken.nu-appen innan avresa, där kan man få aktuell trafikinformation och se var köerna är just nu.

Såhär berörs övriga helger, från fredag klockan 22.00 till måndag klockan 05.00:

– Helgen den 9-11 juni är endast två av tre körfält öppna norrut. Trafiken i södergående riktning påverkas inte.
– Helgen den 30 juni-2 juli är endast två av tre körfält öppna i varje riktning.

Järnvägsbron beräknas vara klar hösten 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-08 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Göteborg Olskroken Trafik Göteborg Trafikinformation Trafikstörning Vägarbeten