Erik Alfredsson, vd på Alfredsson transport var en som tog emot en tusenlapp på tisdagen. Foto: BioDriv Öst Erik Alfredsson, vd på Alfredsson transport var en som tog emot en tusenlapp på tisdagen. Foto: BioDriv Öst

Delade ut tusenlappar – för att få regeringen att agera i ”biogasfrågan”

Skattebefrielsen på biogas försvann den 7 mars, men nu finns en möjlighet att återinföra den. För att uppmärksamma regeringen på att de behöver agera snabbt i frågan delade organisationen BioDriv Öst ut 1000-kronorssedlar till biogastankande företagare och privatpersoner på flera orter i Sverige på tisdagen.

– Insatsen var en symbolisk handling för att belysa sakfrågan. Pengarna gör förstås inte någon reell skillnad, men vi vill visa att vi ser dem som drabbats. Regeringen bör skyndsamt agera för att återinföra skattebefrielsen på biogas. Det kan göras med relativt små insatser, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på BioDriv Öst.

Sverige har haft fullt upp under ordförandeskapet i EU och BioDriv Öst menar att det är bra att regeringen har rott i land EU:s stora klimatpaket Fit for 55, men den sista juni tog ordförandeskapet slut och nu är det dags att leverera på hemmaplan. Det anser Beatrice Torgnyson Klemme.

De sammanlagt 10 000 kronorna som skänktes bort på biogastankstationerna är prispengar från hållbarhetsutmärkelsen Jakob Lagercrantzs minnesfond som hon mottog i Almedalen förra veckan.

Bakgrunden är att biogasen år 2020 beviljades skattebefrielse i tio år i Sverige. Men ett administrativt fel i EU:s förarbete medförde att densamma senare ogiltigförklarades i EU-domstolen. Företag i branscher med små vinstmarginaler som har satsat på att ställa om till biogas fick då en oväntad kostnadsökning.

Höjda priser drabbar förstås även privatbilister som tankar biogas. Det var alltså för att belysa detta som organisationen BioDriv Öst delade ut pengar. 1000 kronor täcker ungefär den extra skatten för tio tankningar av en personbil eller två tankningar av en tung lastbil.

– Biogas är tillsammans med elektrifiering en viktig del i vår omställningsstrategi. Vi har olika typer av uppdrag där olika drivmedel passar bäst i olika delar. Därför är ryckigheten från politiken olycklig. Som företag vill vi ha långsiktighet i styrmedel för olika drivmedel, säger Håkan Ekmyr, transportchef på Martin och Servera Logistik, ett av de företag som fick ”skatteåterbäring” i form av en tusenlapp när de tankade biogas i Uppsala”.

Det finns dock en lösning på problemet. Den 23 juni trädde nya bestämmelser i EU:s gruppundantagsförordning (GBER) i kraft, som gör det möjligt att återinföra skattebefrielsen för biogas utan att invänta ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. I första hand handlar det om en mindre lagändring samt att skicka in en anmälan till EU. För regeringen är detta en lågt hängande frukt att ta tag i, som skulle få stor betydelse, menar Beatrice Torgnyson Klemme.

– Det är positivt att regeringen redan har varit tydlig med att de ser behovet och vill lösa frågan. Nu behöver de tillvarata denna nya möjlighet och signalera till näringslivet att de kommer att göra det som krävs för att snarast återinföra biogasens skattebefrielse, säger hon.

Med ett krig i vårt närområde är minskat importberoende av fossila drivmedel mer angeläget än någonsin. En regional produktion av biogas minskar importberoendet och säkrar samtidigt försörjningen av drivmedel, el, värme och växtnäring även i tider av kris.

Ökade investeringar i biogas liksom i elektrifiering, vätgas, etanol och biodiesel har aldrig varit viktigare än nu då det gör Sverige mindre sårbart för energikrig. Men för att näringslivet ska kunna investera i den gröna omställningen behövs långsiktiga spelregler. Den sänkta reduktionsplikten är ett långsiktigt beslut som nyligen omkullkastats. Nu har även biogasens tioåriga skattebefrielse ryckts undan

– Vi vill vara med i utvecklingen och göra ett så litet avtryck som möjligt. Därför har vi i dag 21 lastbilar som går på flytande biogas. Men det är katastrof med den slopade skattebefrielsen. Att regeringen inte gör något är så frustrerande, man undrar varje dag varför de inte agerar, säger Erik Alfredsson, vd på familjeföretaget Alfredsson Transport, som var på plats i Norrköping och fick 1000 kr av BioDriv Öst.

Att biogasen är en viktig del även i att stärka Europas konkurrenskraft har tydliggjorts i REpowerEU, en plan för att spara energi, producera ren energi och diversifiera energiförsörjningen. Det råder stor enighet kring att kostnaden för att skattebefria biogasen är försumbar, sett till den nytta som biogasproduktionen bidrar med.

– Om detta inte löser sig snabbt och om regeringen inte tydligt visar handlingskraft i frågan, hur ska näringslivet då någonsin våga lita på långsiktiga styrmedel igen? Frågan handlar alltså inte bara om biogasens skattebefrielse, utan om något mycket större, säger Beatrice Torgnyson Klemme.

Priset Jakob Lagercrantz minnesfond delas ut av 2030-sekretariatet, en nationell organisation som arbetar för en hållbar omvandling av transportsektorn. Vinnarens arbete ska präglas av handlingskraft och uthållighet för att nå en fossilfri fordonsflotta. BioDriv Östs vd Beatrice Torgnyson Klemme är den första som föräras priset. Prissumman är 11 111 kronor, varav hon alltså har skänkt bort 10 000 kronor för att försöka belysa vikten av återinförandet av skattebefrielse för biogas.

– Utmärkelsen i sig är väldigt ärofylld och jag tyckte att pengarna gjorde mest nytta i det fortsatta arbetet för transportsektorns omställning, säger hon.

Vad händer med resten av prispengarna, 1 111 kronor?
– Jag ska göra något för mina eminenta kollegor. Jag ser även dem som välförtjänta mottagare av det här priset, svarar Beatrice Torgnyson Klemme.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-05 10:59
Kategori: Nyheter
Taggar: BioDriv Öst Biogas Drivmedelsskatter