Foto: Markus Pettersson/Gasum Foto: Markus Pettersson/Gasum

Idag öppnar Gasum ny tankstation – i Växjö

Energibolaget Gasum fortsätter att expandera sitt nätverk av tankstationer för gas i Norden. Det senaste tillskottet ligger i Växjö som öppnar idag, den 3 juli.

Det nordiska energibolaget Gasum öppnar ytterligare en ny tankstation för flytande gas. Den här gången i Växjö. Stationen erbjuder förnybar LBG (flytande biogas) och LNG (flytande naturgas).

Gasum kan nu tillhandahålla både komprimerad och flytande gas till transportföretag som är verksamma över hela Sverige, från de nordligaste delarna till de södra regionerna. Stationen i Växjö är Gasums 22:a egenbyggda tankstation i Sverige, vilket innebär att det totala antalet i Norden uppgår till över 50, varav några drivs av Gasums samarbetspartner.

Alwex Transport, ett logistikföretag med ett ambitiöst mål att bidra till en renare miljö, har varit avgörande för att etablera tankstationen i Växjö.
– Vi är otroligt glada över att vara en del av denna milstolpe inom gröna transporter, säger Peter Sagebrant, vd för Alwex Transport.

I takt med att infrastrukturen för tankstationer för gas byggs ut i nya områden dyker allt fler gasdrivna tunga fordon upp på de svenska vägarna. Det finns snart 1 000 tunga fordon som kör på flytande gas idag i Sverige, och tillsammans med de tunga fordon som kör på komprimerad gas finns det mer än 2 200.

Utbyggnaden av nätverket av tankstationer öppnar upp nya möjligheter att övergå till transporter med lägre utsläpp.

Sveriges nationella mål är att minska utsläppen med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Användningen av förnybar och kostnadseffektiv biogas inom transporter kan minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen under bränslets livscykel, skriver Gasum i ett pressmeddelande.

– För att nå klimatmålen måste vi minska utsläppen från tunga fordon som kommer från denna sektor. Vi gläder oss över investeringsbidraget från miljöinitiativet Klimatklivet, som gör det möjligt för oss att bygga infrastruktur som bidrar till att drastiskt minska utsläppen där det behövs som mest, säger Sharareh Edström, chef för Business Sweden, Traffic på Gasum.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-03 09:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Gasum LBG LNG Tankinfrastruktur