Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

KGT efter indragna trafiktillstånd: ”Våra fordon rullar lagligt”

När KGT Trafik AB, Hässleholms Godstrafik AB och KGT Entreprenad AB under första veckan av juli i år får sina trafiktillstånd indragna med omedelbar verkan, dröjer det inte länge förrän vår redaktion får in tips om att fordonen fortfarande rullar på som vanligt.

För att ta reda på hur det kan komma sig att fordonen rullar på trots ett beslut som gäller med omedelbar verkan, tar vi kontakt med KGT Trafik och får veta att företaget går igenom ett ”stålbad” just nu.

I anknytning till KGT Trafik och de andra bolagen finns en skatteskuld på minst 13 miljoner kronor. När trafiktillstånden av Transportstyrelsen drogs in, ansökte man om inhibering för att kunna fortsätta verksamheten, men detta avslog.

Transportstyrelsens beslut har överklagats till förvaltningsrätten vars beslut ännu inte kommit.

Varför överklagar man ett beslut på två företag som man ändå har för avsikt att sälja?
– Hässleholms Godstrafik och KGT Entreprenad ska avyttras. Beslutet fattades efter att Transportstyrelsens beslut överklagades till förvaltningsrätten, säger KGT.

Eftersom Transportstyrelsens indragning av trafiktillstånden sker med omedelbar verkan kommer reaktioner in till oss. Hur kan de rulla vidare om beslutet gäller direkt, frågar flera oss. KGT och DHL Freight ger oss svaren.

När KGT nekades inhibering flyttade man över fordonen till DHL Freight på nyttjanderättsavtal tillsammans med personalen. Detta bekräftas av DHL Freight.

Ett nyttjanderättsavtal kräver att den som fakturerar fordonens körningar är densamma som innehar trafiktillståndet på vilket fordonen finns. Vi frågar DHL Freight om detta, men svaret uteblir. Vi vänder oss med samma fråga till KGT Trafik.
– Det är DHL Freight som fakturerar kunderna för de körningar våra fordon gör på nyttjanderättsavtalet, säger KGT.

Huruvida KGT:s fordon kommer att återgå i trafik i de ursprungliga företagen, säger KGT att det återstår att se. Just nu fokuserar man på att ta sig igenom rådande situation.