Regeringen remitterar promemoria för sänkta reduktionsnivåer

Nu sänker regeringen reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Regeringen har i dag remitterat en promemoria om sänkta reduktionsnivåer för bensin och diesel. Promemorian är ett resultat av Tidöpartiernas överenskommelse att sänka den svenska reduktionsplikten till sex procent för bensin och diesel 2024–2026.

– I det svåra ekonomiska läget som Sverige nu befinner sig i måste vi värna Sveriges familjers ekonomi. Pengar som skulle ha lagts på att betala höga diesel- och bensinpriser kan nu istället användas för att säkerställa att familjer har råd med mat på bordet, att vuxna har råd att åka till jobbet och att familjer har råd med barnens fritidsaktiviteter, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Om Sverige hade hållit fast vid de föreslagna höjningarna av reduktionsplikten hade en liter diesel kunnat kosta över sju kronor mer 2026 jämfört med förslaget som nu remitteras. En full tank i en Volvo V70 kommer därmed att bli upp mot 500 kronor billigare jämfört med om inget görs.

– Tidöpartierna är överens om att regeringen ska bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik, som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och klara våra klimatåtaganden gentemot EU. Att använda en oproportionerligt stor andel av världens biobränslen är inte en strategisk och effektiv klimatåtgärd. Det var ett misstag av den förra regeringen att göra sig så beroende av reduktionsplikten som en enda klimatåtgärd, där de svenska hushållen fick stå för en stor andel av kostnaden för omställningen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Vi väljer att gå fram med flera lösningar, bland annat stora satsningar på elektrifieringen av transportsektorn. Vi låter den begränsade resurs som biobränslen är användas där den behövs som mest, i första hand för sektorer som flyget och sjöfarten som är längre bort från att elektrifieras, samt som råvara för den kemiska industrin, tillägger Pourmokhtari.

Den nya lägre nivån ska gälla under perioden 2024–2027. Ändringen innebär en sänkning av reduktionsplikten med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin från den nivå som annars skulle ha gällt 2024. Detta innebär att det redan år 2024 kan bli upp till 5,50 kronor billigare per liter diesel (inklusive moms) jämfört med om reduktionsplikten skulle förbli oförändrad.

– Tidöpartiernas överenskommelse kring reduktionsplikten går i linje med vad vi lovade väljarna inför valet förra året. Att vi nu lämnar en situation med extremt höga kostnader för diesel i Sverige är viktigt inte enbart för hushållen utan även för lant- och skogsbruket och näringslivet i stort, säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas talesperson för klimat-och miljöfrågor.

För 2025 respektive 2026 kan dieselpriset bli upp till sex respektive sju kronor lägre med de nya nivåerna jämfört med om reduktionsplikten behållits på tidigare beslutad nivå.

Regeringen kommer att återkomma till riksdagen om reduktionsnivåer för 2027–2030. Vilka krav som bör ställas på drivmedelsleverantörer för att minska utsläppen av växthusgaser för 2027–2030 bör analyseras vidare.

Sista datum att svara på remissen är fredagen den 25 augusti.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-03 16:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslepriser Klimat Miljö Reduktionsplikt Regeringsbeslut