Reduktionsplikt

Listar alla artiklar taggade med: Reduktionsplikt

Här rullar en av Axfoods laddhybrider.

Axfood fasar ut fossilt bränsle på två år

Att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet innebär att de klimatpåverkande utsläppen från transporter enligt Axfood ökar kraftigt. Axfood väljer därför att skruva upp tempot för utfasning av fossila drivmedel. Under en tvåårsperiod ska både bolagets egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker övergå till att köras på förnyelsebart drivmedel eller el, fem år tidigare än planerat. Satsningen leder till att utsläpp motsvarande drygt 37 000 ton CO2e per år förhindras.
    CO2-utsläppen från diesel ökar kraftigt vid nyår. Protos har ambition att minska sina utsläpp och tar hjälp av CarbonLoop från Energifabriken.

Sänkt reduktionsplikt kräver nya lösningar


När reduktionsplikten sänks den 1 januari 2024 till EU:s miniminivå ökar koldioxidutsläppen från Sveriges transporter och det blir i ett slag svårare för många företag att nå sina klimatmål. Till dem hör livsmedelsföretaget Protos, som möter utmaningen med hjälp av den nya tjänsten CarbonLoop. Tjänsten knyter samman företag med betalningsvilja för förnybart drivmedel med dem som har tillgång till det, genom att låta en part betala för klimatnyttan och en annan part köra på det förnybara drivmedlet.
    Raffinaderiet i den indiska staden Jamnagar är världens största. Foto: Wikimedia Commons.

Gröna Mobilister: ”Riksdagen köper den fossila grisen i säcken”

I morgon den 29 november röstar riksdagen troligen igenom regeringens förslag att sänka reduktionsplikten drastiskt. Då kan användningen av fossila drivmedel öka så mycket att extra råolja till ett värde av åtta miljarder kronor behövs. Var hamnar de svenska oljemiljarderna? USA? Saudiarabien? Ryssland? Ingen vet. En stor del av våra fossila drivmedel har okänt ursprung. Gröna Mobilister säger att riksdagen köper den fossila grisen i säcken.