Volvo Lastvagnars vätgasdrivna lastbil. Foto: Volvo Lastvagnar. Volvo Lastvagnars vätgasdrivna lastbil. Foto: Volvo Lastvagnar.

Tyskland uppdaterar betydelsen av vätgasdrift

Den tyska regeringen har beslutat att uppdatera den nationella vätgasstrategin (NWS) från 2020. Anledningen till uppdateringen är den ”höjda ambitionsnivån inom klimatskydd och de nya utmaningarna på energimarknaden”.

Transportsektorn spelar en viktigare roll i det uppdaterade NWS än tidigare: 2030 ska vätgas användas med bränsleceller eller som ett förnybart bränsle i flyg- och sjöfartstrafik och i tunga kommersiella fordon. Följaktligen erbjuder fordon i klass N3 den största hävstångseffekten när det gäller CO2-minskning.

Väte och dess derivat är en viktig byggsten för hållbar, klimatvänlig mobilitet och kompletterar andra alternativa framdrivningsformer på ett förnuftigt sätt. Användning inom transportsektorn bidrar till den nödvändiga skalningen av vätgasekonomin”, säger den tyska transportministern dr. Volker Wissing i ett uttalande från det federala kabinettet.

Wissing tillkännagav en huvudstrategi väte- och bränslecellsteknik inom transport för att ”främja användningen av väte och de bränslen som produceras därav och tillgången till bränslecellsfordon, bränslecellskomponenter och system inklusive den nödvändiga infrastrukturen på ett riktat sätt”. Översiktsplanen bör därför innehålla åtgärdssteg med en tidsplan och öka det möjliga bidraget till att nå de nationella klimatmålen till 2045.

Enligt strategidokumentet inkluderar de kortsiktiga åtgärderna inom transportområdet implementeringen av eurovinjettdirektivet och accelerationen av produktion och användning av väte och elbaserade bränslen (e-bränslen), vilket är särskilt viktigt inom området för flyg- och fartygstransporter och för speciella tillämpningar såsom inom den militära sektorn.

På medellång sikt (2024/2025) ska befintliga finansieringsprogram inom området vätgas och bränslecellsteknik granskas och vid behov uppdateras. Som en långsiktig åtgärd (2027 till 2030) väntar åtgärder för att säkerställa ett behovsbaserat nätverk av vätgastankstationer särskilt för kommersiella fordon, skriver tyska Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-28 12:14
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Klimatomställning Miljö Tyskland Utsläppsfria Godstransporter Vätgaslastbil