Att krocka med ett vildsvin kan orsaka större skador än man kanske förväntar sig. Foto: M Sverige. Att krocka med ett vildsvin kan orsaka större skador än man kanske förväntar sig. Foto: M Sverige.

Det här gäller vid viltolycka

Under höstmånaderna ökar antalet viltolyckor i trafiken med såväl personskador som skador på personbilar, och andra motorfordon, som följd. Under 2021 inträffade över 65 000 viltolyckor i Sverige.

När väl olyckan är framme och man kör på ett djur är det inte alltid lätt att behålla lugnet. Det kan hjälpa om man vet vad som gäller innan det sker.

Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.

Märk ut platsen där olyckan har skett.
Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller en parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Vad du är skyldig att göra
jaktförordningen 40 § och jaktlagen 26 § är du som förare skyldig att göra en polisanmälan samt märka ut platsen där olyckan skett om djuret du sammanstött med varit: björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg, ren eller örn. Du är skyldig att göra en polisanmälan, även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och kan ge böter.

Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får inte ta med dig ett dött djur då det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten. Förfölj eller spåra aldrig ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra djuret. Om djuret ligger kvar skadat bör du inte gå nära. Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

Du ska markera platsen för olyckan och har du inga speciella markeringsremsor får du ta vad som finns och som syns bra.

Vid kollision med övriga viltslag än de nämnda, exempelvis grävling och räv, gäller ingen formell anmälningsplikt till polisen. Är djuret skadat och måste avlivas eller ligger placerat på ett sätt som utgör en fara för andra trafikanter, är det ändå bra att rapportera olyckan. Vid kollision med mindre djur gäller annars att du, om möjligt, bör se till att djuret blir avlivat och flyttat från vägbanan. Tänk alltid på din egen och andras säkerhet.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-30 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Jaktförordningen M Sverige Polis viltolycka