"Den renare världen är ett viktigt mål för oss", säger Rogier Laan, VP Sales and Marketing på TIP. Foto: Valoe. "Den renare världen är ett viktigt mål för oss", säger Rogier Laan, VP Sales and Marketing på TIP. Foto: Valoe.

Första solcellsdrivna kyltrailern till Frigoscandia

TIP Group har fått den första solcellsdrivna kyltrailern från det finska företaget Valoe utrustad med deras solcdellssystem. Trailern kommer att användas av Frigoscandia som utför transporter med obrutna kylkedjor. Nu ska det ske med solenergi.

TIP och Valoe skrev i januari 2023 på ett avtal om att utrusta hundratals släp till slutet av 2025. Värdet på treårsavtalet är motsvarande cirka 234 620 328 svenska kronor.

Det finska företaget lämnade över den första pilottrailern till TIP den 20 juni i Juva, Finland, och den kommer att användas längs de skandinaviska vägarna av Frigoscandia. Ytterligare tre släp med denna specifika teknik kommer att anslutas till TIP:s flotta under de kommande månaderna.

Under försöksperioden kommer släpen att samla in viktig och värdefull information om solsystemet vilket gör att Valoe kan optimera sitt system ytterligare.

Pilottrailern har fordonsintegrerade solpaneler som producerar tillräckligt med el för vad som krävs för kylsystemet utan att förorena. Solpanelerna är baserade på en ledande baksida och uppfyller EU:s blyfria kriterier enligt RoHS-direktivet. Dessutom är de slitstarka och de lätta modulerna är monterade på ett fäst- och kylelement i aluminium vilket gör modulerna lätta att installera och byta ut.

De tre företagen Valoe, TIP och Frigoscandia samt deras kunder har ett gemensamt mål att främja miljövänlig vägtransport. I januari 2023 inledde Valoe och TIP ett samarbete som syftade till att uppnå renare vägtransporter. Som en nyckelaktör inom transportbranschen har TIP åtagit sig att minska klimatpåverkan och har satt upp ambitiösa mål för att minska CO2-utsläppen och dieselförbrukningen från sina kylaggregat.

Introduktionen av solcellsdrivna kyltrailers i TIP:s flotta kommer inte bara att gynna företaget utan även dess kunder genom att göra det möjligt för dem att nå sina ambitiösa netto-nollmål.
Den renare världen är ett viktigt mål för oss och vi strävar nu efter det tillsammans med Valoe”, säger Rogier Laan, VP Sales and Marketing på TIP.

TIP har mer än 16 000 kyltrailers globalt och kan spela en viktig roll i branschen i strävan efter att minska klimatpåverkan. ”Vi strävar efter att avsevärt minska CO2-utsläppen och dieselförbrukningen för kylaggregat i vår nuvarande flotta exempelvis genom att integrera solenergisystem på släpen. I nya kyltrailers kan vi avstå från att använda diesel helt och hållet och då ligga i framkant när det gäller att implementera mer miljövänlig teknik inom transportsektorn”, säger Laan.

Utsläppen av växthusgaser från vägtransporter kan minskas genom att utnyttja solenergi. Reefers kylmotorer är normalt dieseldrivna och producerar enorma mängder utsläpp. Genom att ersätta diesel med el, varav en betydande del genereras av släpvagnsintegrerade solpaneler, minimeras utsläpp och andra negativa effekter.

Valoes solcellssystem inkluderar ett automatiskt optimeringssystem som använder elektriciteten i batteriet först och automatiskt startar dieselmotorn när elen tar slut.

Temperaturstyrda släp upplevs som väldigt dieselintensiva, men med innovationer som exempelvis solenergi, kan man driva förändringen mot en mer hållbar logistik. ”Varje del i minskad klimatpåverkan bidrar till vårt mål om en fossilfri verksamhet och vi välkomnar ny teknik för att testa och utvärdera bästa praxis för hållbar livsmedelslogistik”, säger Peter Haveneth, vd Frigoscandia.