Det gäller att hålla i (h)ratten när EU-beslut springer före verkligheten. Det gäller att hålla i (h)ratten när EU-beslut springer före verkligheten.

IRU ber om respit för den smarta färdskrivaren

Från och med den 21 augusti krävs att nyregistrerade tunga yrkesmässiga fordon utrustas med den nya smarta färdskrivaren version 2 (SMT2), men den finns inte att tillgå i tillräckligt antal. IRU ber EU-kommissionen om respit. Sverige har redan agerat i frågan.

Tillgängligheten på den nya smarta färdskrivaren är otillräcklig och därför ber IRU EU-kommissionen om respit och att kommissionen ska rekommendera att EU-länderna ger möjlighet till respit fram till slutet av 2023 för att inte tiotusentals nya lastbilar och turistbussar ska bli ståendes i väntan på den nya färdskrivaren.

Sveriges regering agerade skyndsamt och vi kunde den 17 augusti berätta att en sådan nationell respit redan beslutats om och som gäller under perioden 21 augusti 2023 – 31 januari 2024.

IRU:s EU-chef Raluca Marian sade att transportsektorn har sett fram emot den smarta färdskrivaren version 2.Den nya SMT2 kommer med en mängd fördelar som bland annat automatisk registrering av gränsövergångar och för kontrollanter att kunna se data på distans. SMT2 är inte bara ett nyckelverktyg för att övervaka efterlevnaden av EU:s kör- och vilotidsregler utan också i arbetet med cabotageregler och utstationering av förare. 

Även antalet vägkontroller kan minskas den hjälper tillsynsmyndigheter att mer fokusera på dem som frekvent och i stor skala ägnar sig åt fusk. ”Men förseningarna i leveransen av de nya färdskrivarna kan leda till att mellan 20 000 och 40 000 fordon när de registreras, kan bli ståendes i slutet av augusti i år”, säger Raluca Marian.

Flera EU-medlemsstater, däribland Tyskland, Spanien och Sverige, har ensidigt beslutat om respiter och även om detta är ett välkommet steg, finns det en brist på harmonisering när det gäller varaktigheten och villkoren i undantaget.

Kostnaderna för eftermontering av de smarta färdskrivarna anser IRU bör läggas på tillverkarna eftersom de har en skyldighet att tillhandahålla fordon som uppfyller kraven, betonade Raluca Marian.

Det finns dock ett ännu större orosmoln. Eftersom den nya smarta färdskrivaren med största sannolikhet inte kommer att vara allmänt tillgänglig för eftermontering förrän i början av 2024, ber IRU EU-kommissionen att inrätta ett övervakningssystem för eftermontering av fordon för att förhindra en förutsägbar kris som kan vara ett ännu större problem än det nuvarande. ”Vi förväntar oss att mellan 1,5 och 2 miljoner fordon kommer att behöva eftermonteras, och fönstret för det blir mindre och mindre på grund av förseningar”, avslutade Raluca Marian.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-21 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Eftermontering av Färdskrivare EU-kommissionen IRU Raluca Marian Smarta Färdskivare