Kraftringens satsningar ska hålla Lunds eldrivna stadsbussar rullande. Foto: Lunds kommun. Kraftringens satsningar ska hålla Lunds eldrivna stadsbussar rullande. Foto: Lunds kommun.

Kraftringens framtidssäkring säkrar Lunds eldrivna stadsbussar

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Kraftringens uppgift är att se till att det finns en säker eldistribution, oavsett vad som händer. För att trygga elleveransen görs därför löpande stora investeringar i elnäten. I Lund investerar Kraftringen upp till 250 miljoner kronor under perioden 2024–2028 för att bygga ut och anpassa dagens elnät. Genom investeringarna säkerställer Kraftringen att effekten i nätet ska kunna öka för att möta framtidens behov.

Det senaste året har varit turbulent på energiområdet med stigande elpriser, ökat fokus på beredskap och försörjningstrygghet samt en ökad elektrifiering. Att elleveranserna fungerar och är stabila är avgörande för att samhället ska fungera. Därför är det av stor vikt att elnäten regelbundet underhålls, förstärks och byggs ut, så att framtidens behov kan mötas.

Det svenska klimatmålet om nollutsläpp av växthusgaser till 2045 kräver en stor energiomställning. Fossila bränslen fasas ut och ersätts av fossilfria eller förnybara alternativ.

Den 20 augusti startade Lunds nya eldrivna stadstrafik. Laddning av bussarna sker vid en ny bussdepå på Gastelyckans industriområde i Lund. För att möjliggöra anslutningen av laddinfrastrukturen har Kraftringen förstärkt elnätet fram till bussdepån. Utbyggnaden av den nya bussdepån har skett på uppdrag av Region Skåne.

Elektrifieringen av industri och transporter, där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen, har mycket stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv, för klimatet. Samtidigt är det en stor utmaning för energisektorn, som behöver dimensionera rätt.
– Därför är investeringarna och framtidssäkringarna av elnätet av största vikt. Och här är den eldrivna stadsbusstrafiken i Lund ett tydligt exempel, säger Åsa Svensson, vd Kraftringen Nät AB.

Under perioden 2024–2028 investerar Kraftringen upp till 250 miljoner kronor för att framtidssäkra elnätet i Lund. Det handlar bland annat om utbyggnad av elnät, förstärkning av befintliga nät och att möjliggöra för fler laddstolpar i kommunen. Genom investeringarna säkerställer Kraftringen att effekten i nätet ska kunna öka för att möta framtidens behov.

Parallellt med utbyggnaden av elnätet, utför Kraftringen löpande underhåll av ledningar, stationer och annan infrastruktur. Varje år grävs omkring 15 mil ledning ner för att elförsörjningen ska stå bättre rustad mot de skånska höststormarna. De luftburna ledningarna inspekteras årligen för att hitta eventuella fel, och i skog och mark röjs ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv.

Utöver det finns 29 000 stolpar, 2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning som kräver underhåll året om. Totalt sett, för Kraftringens alla nätområden, är ambitionen att investera 3,5 miljarder kronor i nätutbyggnad fram till 2030.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-22 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Elnätsutbyggnad Klimatmål Klimatomställning Kraftringen Laddinfrastruktur Lund Lunds Elstadsbussar Miljö