Svensk polis måste få möjlighet att utan misstanke göra sållningsprov för droger i Sverige. Det fungerar i Storbritannien - varför då inte i Sverige? Svensk polis måste få möjlighet att utan misstanke göra sållningsprov för droger i Sverige. Det fungerar i Storbritannien - varför då inte i Sverige?

Rattfylleriet har ökat med tio procent

Antalet återkallade körkort till följd av rattfylleri eller drograttfylleri under årets första halvår har ökat med över 10 procent, från 3 200 till 3542, jämfört med motsvarande period förra året. Det är det högsta antalet på 10 år. M Sverige vill bland annat se att polisen att utan misstanke ska få göra sållningsprov för droger i trafiken.

 

Antalet återkallade körkort till följd av rattfylleri eller drograttfylleri under årets första halvår har ökat med över 10 procent, från 3 200 till 3542, jämfört med motsvarande period förra året. Det är det högsta antalet på 10 år. M Sverige vill bland annat se att polisen att utan misstanke ska få göra sållningsprov för droger i trafiken.

Rattfylla är ett stort problem i Sverige, säger M Sverige.
– Var fjärde dödsolycka i den svenska vägtrafiken är alkohol- eller drogrelaterad, vilket är en hög andel sett till jämförbara länder, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Trots att fler fått sina körkort återkallade är det en låg andel i förhållande till antalet påverkade förare. Enligt Trafikverket genomförs i Sverige minst 15 000 resor varje dag med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes.

Totalt omkom 56 personer i alkohol¬- eller narkotikarelaterade olyckor under 2022 vilket är 9 fler än under 2021. Av dessa omkom 32 personer i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 16 i olyckor som enbart var narkotikarelaterade och 8 i olyckor som var både alkohol¬ och narkotikarelaterade.

Som trafikant ska man inte behöva vara rädd eller orolig för att nästa bil man möter körs av en rattfull person.
– Det behövs fler poliser på våra vägar så att fler påverkade förare kan tas ur trafiken och att fler avskräcks från körning under alkoholpåverkan, säger Tony Gunnarsson.

Så vill Riksförbundet M Sverige minska rattfylleriet
Fler nykterhetskontroller av polis.
Inför alkobommar i samtliga färjeterminaler. Alkobommar har använts på försök i hamnar i Stockholm och Göteborg. Dessa försök visade att rattfylleriet minskade under perioden de användes, vilket är ett bevis på att nykterhetskontroller i hamnar behövs.
Möjliggör för polisen att utan misstanke göra sållningsprov för droger i trafiken.
Ta bort kryphålet för eftersupning. Förbjud personer som kört bil och varit inblandade i en trafikolycka att konsumera alkohol eller andra berusningsmedel inom sex timmar efter avslutad bilkörning.
Stoppa och kontrollera fler lastbilschaufförer. Tullverket har larmat om ett ökande antal drogpåverkade chaufförer.
Klassa drograttfylla i den tunga trafiken som grovt brott.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-02 09:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Drograttfylleri Drogsållningsprov Eftersupning Körkortsiåterkallelse M Sverige Polis Poliskontroll Rattfylleri