Oseriös yrkesmässig trafik vare det rör sig om person- eller godstransporter, öppnar dörren för kriminalitet. Oseriös yrkesmässig trafik vare det rör sig om person- eller godstransporter, öppnar dörren för kriminalitet.

Svarttaxi – ett hot mot samhället

Fusket inom transportbranschen är oändligt. Att köra yrkesmässig trafik kräver ett trafiktillstånd vare sig det handlar om person- eller godstransporter, men att inneha ett sådant innebär att krav måste uppfyllas. Även omkostnader ökar vilket innebär att fordonsförsäkringen kan bli dubbelt så dyr om fordonet är anmält i yrkesmässig trafik.

I flera lokala Sveriges Radio-inslag under sommaren, nu senast från P4 Uppsala, beskrivs hur svarttaxichaufförer annonserar sina tjänster i öppna grupper på Facebook. Problematiken med svarttaxi som annonseras via Facebook är inte ny. Svenska Taxiförbundet har vid ett flertal tillfällen under senare år pekat på problemen.

Att köra svarttaxi är att bryta mot lagen och resenärer som åker med svarttaxi utsätter sig för stora risker. Försäkringsfrågan är osäker och man är utlämnad till en förare som saknar såväl tillstånd som taxiförarutbildning”, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet.

På samma sätt är det när en speditör eller någon annan som vill ha en produkt transporterad. Dock ser vi när det gäller godstransporter på väg hur exempelvis speditörer ”tvår sina händer” bakom code of conduct även om de känner till brister eller till och med ”i kulisserna” pressar en underleverantör att begå överträdelse.

Svarttaxi är en illegal verksamhet ur flera perspektiv. Dels undanhåller den skatt, dels bryter den mot lagar som krav på taxameter och taxiförarlicens. En stor svart sektor ökar också utrymmet för kriminell verksamhet vilket urholkar förtroendet för samhället.

När den seriösa taxinäringen slås ut av osund konkurrens går samhället miste om möjligheter att upphandla skolskjutsar och färdtjänst. Taxiförare kan inte försörja sig och såväl företag som hushåll går miste om transporttjänster och möjligheten till resor utan att äga en egen bil.

Inom godstransporter på väg kämpar seriösa åkerier en kamp mot de oseriösa som i dagsläget inte ser ut att kunna vinnas. Då öppnas dörren för mer kriminalitet då de kriminella behöver tillgång till transporter.

Samhället måste agera hårdare mot denna olagliga verksamhet, säger Lennart Kalderén. ”På många håll ser vi ”taxidöden” breda ut sig på landsbygden. Det kan inte vara politikernas uppfattning att stillatigande se seriös företagsamhet slås ut. Polisen måste prioritera lokala razzior mot svarttaxi hårdare, vi vet att det ger resultat”, säger Kalderén.

Inom godstransportnäringen är kanske det dags för företag att sluta annonsera ”fri frakt”. Varför inte i stället annonsera ”vi betalar frakten”? Ju lägre ersättning åkerierna kan fakturera, desto större möjligheter för oseriös verksamhet att ta plats vilket i slutänden underminerar seriös verksamhet med utbildade förare och en bättre trafiksäkerhet.