Tysklands beslut om att delvis legalisera användandet av cannabis väcker känslor. 2024 kommer beslutet om vilken THC-nivå som ska tillåtas. Foto: Daimler / Adobe Stock – Opra. Tysklands beslut om att delvis legalisera användandet av cannabis väcker känslor. 2024 kommer beslutet om vilken THC-nivå som ska tillåtas. Foto: Daimler / Adobe Stock – Opra.

Tyskland inför ny THC-gräns under 2024

Cannabis bör delvis legaliseras menar man i Tyskland. Tysklands tillkännagivande har väckt starka reaktioner i båda lägren. THC-gränserna som kommer att gälla för lastbilschaufförer i framtiden bör vara bestämda till senast våren 2024. Det federala transportministeriet undersöker just nu vilket gränsvärde som är acceptabelt.

Tyskland har slagit in på en ny kurs i sin narkotikapolitik vilket innebär att enligt ett regeringsbeslut den 16 augusti 2023 ska vuxna få odla upp till tre cannabisplantor för egen konsumtion i framtiden. Ytterligare förenklingar planeras, exempelvi ostraffat innehav av upp till 25 gram cannabis. Regeringsbeslutet kommer nu att överlämnas till förbundsdagen för vidare diskussion och omröstning.

Vilka konsekvenserna kan detta få för lastbilsförare? ”Alla som kör på vägarna måste vara kördugliga. Trafiksäkerheten måste garanteras”, förklarar en talesman för ministeriet till Eurotransport. Det federala transportministeriet undersöker och ska sedan bestämma de framtida gränsvärdena för THC som är den aktiva ingrediensen i cannabisväxten.

Besluten kommer att fattas på vetenskapliga grunder med hjälp av en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som består av experter inom områdena medicin, juridik och transporter under ministeriets ledning. Syftet är en öppen utredning och fastställande av ett THC-gränsvärde som kan behöva fastställas i lag inom ramen för 24a § 2 st vägtrafiklagen (StVG). Arbetsgruppens resultat bör vara klara våren 2024.

Nuvarande specifikationer gäller fram till slutprövning och en eventuell ändring av vägtrafiklagen. I Tyskland har man en gräns på 1,0 nanogram THC per milliliter blod som varit i kraft sedan 1998. Detta innebär att en lastbilschaufför som överskrider detta värde anses olämplig att köra och får räkna med motsvarande konsekvenser, skriver Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-29 09:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Cannabis Droger för eget Bruk Droglegalisering Drogpåverkad Chaufför Drograttfylla Tyskland