Ungern kommer snart att ha en av de högsta vägtullarna i Europa. Foto: @ Sallói Bálint/ Wikimedia Commons. Ungern kommer snart att ha en av de högsta vägtullarna i Europa. Foto: @ Sallói Bálint/ Wikimedia Commons.

Ungern höjer vägtullarna med mer än 17 %

Inflationen gör att åkerierna i allt fler länder står inför ökade omkostnader. I Ungern kommer åkerier som använder HU-GO-systemet att få en 17,6-procentig ökning av vägtullarna från oktober, bland den högsta i Europa. Lokala transportorganisationer uppmanar transportministeriet att avbryta höjningen och i stället hitta andra sätt att öka budgeten.

Ett förslag transportorganisationerna har framfört är att låta avgifterna även omfatta fordon mellan 2,5 och 3,5 ton i HU-GO-systemet och effektivisera verkställigheten.

Förra året ändrade den ungerska regeringen vägtullsförordningen enligt vilken vägtullsatsen från och med den 1 oktober kommer att öka med samma belopp som inflationstakten som publicerats av det centrala statistikkontoret för juli innevarande år. Detta är bakgrunden till den stora ökningen som nu kommer.

Den ungerska vägtransportföreningen (Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – MKFE) har på sin hemsida meddelat att de har skickat ett brev till János Lázár, ministern med ansvar för transportministeriet, för att initiera upphävandet av inflationsprisjusteringar.

Enligt MKFE representerar denna kommande ökning en ökning med 41,5 procent på tre år, men omstruktureringen av vägtullsystemet den 1 januari 2024 kan komma att medföra ytterligare en betydande vägtullsökning, vilket gör att de ungerska vägtullarna är bland de högsta i Europa. Även drivmedelspriserna stiger dramatiskt med en ökning på 20 procent, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-28 14:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedelspris Ungern vägtullar