4 av 10 kör för fort utanför skolor

41 procent av förarna höll för hög hastighet när M Sveriges lokalklubbar kontrollerade hastigheten utanför 22 grundskolor på 13 orter över hela landet.

Barns riskmedvetenhet är oftast lägre än vuxnas och en systematisk trafiksäkerhetsutbildning får unga först vid trafikskolorna när det är dags för körkort.
– Därför är det viktigt att visa extra hänsyn och sänka farten utanför skolor, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Totalt observerades 4 120 fordon, varav 3 481 personbilar, vid skoldagens början mellan klockan 07:30 och 08:30. Övriga observerade fordon var 214 lastbilar, 190 bussar, 76 taxibilar och 159 i kategorin övrigt.

Hastigheten spelar roll. En oskyddad trafikant har goda chanser att överleva en kollision med en bil som kör 30 km/h.
– Vid 50 km/h är däremot chansen marginell. Bromssträckan blir dubbelt så lång och krockvåldet motsvarar att falla ned från ett trevåningshus, säger Tony Gunnarsson.

Omkring hälften av alla omkomna i svenska vägtrafikolyckor är oskyddade trafikanter som fotgängare, cyklister och motorcyklister.

Det finns en politisk ambition att öka cyklingen, inte minst bland unga.
– Ska detta ske måste samtidigt trafiksäkerheten öka. Det behövs fler polisiära hastighetskontroller, fler undervisningstimmar om trafik i grundskolan liksom fler säkra cykelpassager och friliggande cykelvägar, säger Tony Gunnarsson.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-22 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Fortkörning Hastighetsöverträdelse M Sverige Oskyddade Trafikanter Skolbarn