Öresundskraft bygger publika laddstationer för ellastbilar i Helsingborg och Malmö. Foto: Volvo Trucks. Öresundskraft bygger publika laddstationer för ellastbilar i Helsingborg och Malmö. Foto: Volvo Trucks.

Öresundskraft bygger laddstationer i Malmö och Helsingborg

Öresundskraft börjar i dagarna att bygga ytterligare två stationer för laddning av eldrivna lastbilar. Byggnationen börjar på Volvo Truck Centers anläggning i Sunnanå strax norr om Malmö, nära de stora genomfartslederna för att sedan fortsätta vid Helsingborgs Hamn AB:s in-och utfart vid Massgodsleden.

Båda stationerna får två snabbladdare om vardera 350 kW för samtidig laddning av två lastbilar och är förberedda för utbyggnad av ytterligare två snabbladdare i takt med att omställningen till elektriska transporter fortgår.
Stationerna utrustas för att möta framtida behov av smart laddning bland annat genom möjligheten att ansluta batterilager. Stationerna beräknas stå klara för användning under andra kvartalet 2024.

Den totala investeringen uppgår till 24 miljoner kronor varav 60 procent finansieras genom Energimyndighetens program ”Elektrifieringspiloter”. Stödet har beviljats då stationerna kommer vara öppna för publika användare.

För leveransen svarar Öresundskraft med Kraft och montage i Syd AB som total-entreprenör. Volvo Truck Center och Helsingborgs Hamn AB upplåter mark för respektive laddstation och representerar därmed olika verksamhetsinriktningar i partnerskapet med Öresundskraft där det gemensamma målet är att stödja omställningen till elektriska transporter med minskade utsläpp som följd.

Öresundskrafts första laddstation för lastbilar, och faktiskt Sveriges första, invigdes 2022 på Ättekulla-området i Helsingborg, även den hos Volvo Truck Center.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-11 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Ellastbil Klimatomställning Laddinfrastruktur Laddstation Öresundskraft Volvo Truck Center Volvo Trucks