Piteå kommun presenterar vägnätet för 34,5 metersekipage

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om nya trafikföreskrifter som möjliggör ett kommunalt vägnät för fordon upp till 34,5 meter långa. Detta är ett led i att tillgodose näringslivets behov och önskemål om ett effektiv och konkurrenskraftigt transportsystem.

Regeringen har gett ett direktiv till Trafikverket och Transportstyrelsen att se över möjligheten att tillåta längre fordonståg på det svenska vägnätet. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att kapacitetsstarka transporter på väg kan nå sina destinationer och därmed bidra till effektiva och hållbara transportflöden.

För att möjliggöra längre fordonståg har Transportstyrelsen uppdaterat Trafikförordningen, men myndigheten behöver också utreda specifika fordonskrav som kommer att gälla för att tillåta ett fordon med längd upp till 34,5 meter. Trafikverket och kommunerna som berörs har som mål att den 1 december 2023 kunna upplåta ett vägnät för fordonståg upp till 34,5 meter.

Trafikverket har arbetat fram ett första vägnät för fordonståg på upp till 34,5 meter vilket för norra Sverige handlar om E4. I ett andra steg var uppdraget att utvidga vägnätet både statligt och kommunalt som möjliggör att dessa fordonståg kan angöra en målpunkt. Målpunkterna kan vara olika men i ett första steg har Piteå kommun valt hamnar, godsterminaler, större industriområden och fabriker inkl. tillhörande sågverk.

Piteå kommun gör det nu möjligt för längre fordonståg som kan transportera mer gods med färre tunga fordon på vägarna.
– Det underlättar för transporter till industrierna och andra målpunkter samtidigt som det ökar transporteffektiviteten och minskar godstransporternas klimatpåverkan, säger Magnus Nyström (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-14 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: 34 5-metersekipage Godstransport Långa Lastbilar Miljö Piteå