"Debatten är alltför enkelspårig", säger Björn Paulsson, grundare av InQuire. "Debatten är alltför enkelspårig", säger Björn Paulsson, grundare av InQuire.

InQuire: Så nås reell förändring i transportbranschen

Det finns fortfarande ett stort utrymme och behov av förändring inom transportbranschen och därför uppmuntrar InQuire till ett bredare perspektiv för en reell omställning. ”Debatten är alltför enkelspårig och utgår ifrån att elektrifieringen kommer lösa alla problem”, säger Björn Paulsson, grundare av InQuire.

InQuire beskriver sig som en etablerad game-changer inom transport och logistik genom att leverera leveranslösningar och transparenta affärsupplägg som sänker kostnader, ökar leveransservice, minskar miljöpåverkan samt förbättrar chaufförernas arbetssituation.

Transportmarknaden präglas av hård konkurrens, snabba förändringar, samt höga krav på effektivitet och valfrihet från kunderna.
– Klimatkris och förändrade köpbeteenden och förväntningar hos konsumenterna innebär att branschen måste förändras i grunden, säger Björn Paulsson, grundare av InQuire.

InQuire upplever dock att debatten är för enkelspårig och utgår ifrån att elektrifieringen kommer lösa alla problem. Det blev väldigt tydligt när de deltog under Almedalsveckan tillsammans med 2030-sekretariatet och där just den ståndpunkten genomsyrade stora delar av debatten.
– För att komma åt den övriga problematiken behövs ett 360-perspektiv där varuägarna bjuds in att se över sin roll och sitt ansvar för de aspekter som inte fungerar i dagsläget. Framför allt syftar vi då på affärsmodellerna och ökad transparens, säger Björn Paulsson.

InQuire, som är specialiserade inom första- och mellanmilsleveranser, utvecklar, designar, realiserar och opererar komplexa transportflöden, ofta insourcade hos stora varuägare i ett tätt och öppet samarbete.
För att bli energieffektiva på riktigt måste låsningen på marknaden lösas upp.

En låsning består i att varuägarna i dagsläget lutar sig helt mot de stora transport- och speditörsaktörerna samt de gamla affärsmodellerna som dominerar marknaden.
– Det handlar till stor del om att ta bort icke värdeskapande mellanhänder som det finns allt för många av. Inquire står bakom Agenda 2030 och vidhåller att det krävs denna transparens och gemensamma kraft i branschen i kombination med ny teknik, för att målen ska uppnås, säger Paulsson.

InQuires affärsmodell och metodik anser Björn Paulsson har vad som krävs för att realisera effekterna som finns att tillgå.
– Därför vill vi att vårt synsätt ska nå ut till en bredare massa parallellt med intressant ny teknikutveckling, säger Björn Paulsson.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-07 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Agenda 2030 Effektivisering Elektrifiering InQuire Klimatomställning Teknikutveckling Transparens Transportlösningar