Foto: Dzmitry Skazau. Foto: Dzmitry Skazau.

150 kilometer 5G-transportkorridorer för självkörande fordon

Inom ramen för innovationsprogrammet Northstar och med EU-stöd, bygger Telia totalt 150 kilometer 5G-transportkorridorer längs utvalda sträckor belägna i viktiga industri- och teknikkluster runtom i Sverige. Sträckorna integrerar kontrollerade testområden med allmänna vägar, vilket är det första i sitt slag och kommer att förändra framtidens transporttjänster i Sverige.

För att accelerera 5G-innovation i industrin har Telia och Ericsson lanserat det unika programmet Northstar som har ett särskilt fokus på fordonsindustrin och utvecklingen av smarta och hållbara transportlösningar. Genom programmet och stöd från EU utvecklar Telia nu 150 km 5G-transportkorridorer på flera ställen i Sverige, där fullskaliga tester mellan olika logistikhubbar ska kunna påbörjas under andra kvartalet 2024.

I Stockholm byggs korridorer på E4 mellan Södertälje – Nyköping och Solna – Rosersberg samt E18 mellan Danderyd – Kapellskär.

Göteborgsregionen ligger i framkant i sitt arbete för hållbara transportsystem och fordon. För att accelerera utvecklingen ytterligare tillsammans med regionens industri, offentliga aktörer, akademi och medborgare förläggs också transportkorridorer längs Riksväg 40 på sträckor mellan Borås och Göteborg, mer specifikt Råda – Hindås samt Hindås – Viared, i nära anslutning till AstaZero, en fullskalig testmiljö för automatiserade transportsystem.

Man bygger en unik 5G-infrastruktur som kommer att nå offentliga miljöer.
– Genom att uppgradera det befintliga 5G-nätet och koppla på Northstars innovationsnät längs strategiskt utvalda sträckor i industritäta regioner etablerar vi transportkorridorer som möjliggör för fordon att kunna växla mellan lokala dedikerade mobilnät och det publika 5G-nätet, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef för Telia företagsaffär.

Detta är en viktig pusselbit i etableringen av en nordeuropeisk transportkorridor för att testa och utveckla system för uppkopplade och autonoma fordon, som självkörande elektriska lastbilar.
– Dessa transportkorridorer är en ny unik teknisk förmåga som kommer att bli avgörande för att kunna införa nya smartare och mer hållbara transportlösningar i samhället på ett tryggt och säkert sätt, säger Magnus Leonhardt.

De 5G-transportkorridorer som byggs innebär att automatiserade transporter ska kunna färdas från en logistikhubb till en annan. Ett scenario i Northstar-programmet som redan nu går att testa på AstaZero utanför Göteborg som ägs av forskningsinstitutet RISE. Nu utökas möjligheten att testa detta scenario till allmänna vägar vilket innebär att fordon exempelvis ska kunna starta vid en hamn, färdas längs motorvägarna och så småningom anlända till en inhägnad lageranläggning.

Elektrifiering, digitalisering och automatisering krävs i det utsläppsfria transportsystem som just nu skapas i Göteborg.
– Satsningen Northstar ger oss en unik möjlighet att attrahera aktörer som vill skala upp sina försök i större skala, i verklig miljö. Våra transporter ska vara smarta, säger Jonas Eriksson, Business Region Göteborg, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-16 09:19
Kategori: Nyheter
Taggar: %G-transportkorridorer Autonoma fordon Elektrifiering Klimatomställning Northstar Telia