I Stockholm förs en exkluderande trafikpolitik, menar M Sverige. Foto: M Sverige. I Stockholm förs en exkluderande trafikpolitik, menar M Sverige. Foto: M Sverige.

Exkluderande trafikpolitik i Stockholm

Kritiken och invändningarna mot införandet av miljözon r i Stockholm, fortsätter att komma in. ”Politik som förs syftar till att kraftigt minska biltrafiken, utan någon som helst hänsyn till vilka behov olika individer och näringslivet har av bilen eller vilka ekonomiska förutsättningar den enskilde medborgaren har, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

M Sverige fortsätter. I Stockholm har den senaste tiden ett flertal förslag och beslut i syfte att begränsa biltrafiken presenterats. Det byggs nya flerfamiljshus där den redan snålt tilltagna byggnormen för antal p-platser har dragits ner till noll, boendeparkeringsavgiften ska höjas kraftigt och i princip alla parkeringsplatser i Gamla Stan ska tas bort.

Nyligen lanserades dessutom planen på hur ett stort område i centrala Stockholm, inklusive en betydelsefull nerfart till en utfartstunnel, ska göras till en så kallad miljözon 3, vilket i praktiken förbjuder allt utom rena elbilar.

Storstäderna har trafikproblem som behöver hanteras.
– Men att som i Stockholm föra en trafikpolitik som tydligt exkluderar de med lägre ekonomiska förutsättningar till förmån för de som har råd med elbil och hyrd garageplats, är inte acceptabelt, säger Caroline Drabe.

Stockholm är inte bara till för stockholmarna. Det är också Sveriges huvudstad och måste därför vara tillgänglig för alla medborgare oberoende av individuella förutsättningar. Om Stockholm ska leva måste olika befolkningsgrupper kunna mötas i såväl trapphus som på torg och på våra vägar – oavsett ekonomi.

Det finns många skäl till att människor behöver använda bilen. En mängd stockholmare har arbeten som de behöver bilen för att nå. Många familjer är beroende av bilen eftersom de inte bara behöver färdas mellan två platser, utan har en serie ärenden att hantera.
– För många äldre, rörelsehindrade och små barn upplevs bilresor vara det tryggaste och enklaste sättet att transportera sig, säger Caroline Drabe.

För att lösa problemen med storstadstrafiken finns andra och mer effektiva åtgärder.
För en förbättrad luftkvalitet så är tidigare, mer frekvent och effektivare sandsopning en bättre metod för att få bort de mest skadliga partiklarna i luften.
Fler och bättre infartsparkeringar tillåter de för vilka kollektivtrafik annars inte är ett hållbart alternativ att lämna bilen vid närmaste kollektiva knutpunkt.
En utbyggd laddinfrastruktur gör det lättare att använda elbil.
• En återinförd klimatbonus – vilket är en nationell fråga för den sittande regeringen och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari – skulle göra det möjligt för fler att ställa om till fossilfritt.
Separera motortrafik från oskyddade trafikanter genom fler friliggande gång- och cykelvägar.
Bygg ut infrastrukturen i och runt våra större städer för att öka framkomligheten.

Förutom att vara genomförbara förslag, exkluderar de inte människor från Stockholm beroende på deras ekonomiska förutsättningar, vilket nuvarande politik leder till.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-17 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Caroline Drabe Gamla stan Klimatmål Komunpolitiker M Sverige Miljöpartiet Trafikpolitik