Bygget av Jula Logistics nya logistikterminal dit Solör Bioenergi levererar fjärrvärme, är i full gång. Bygget av Jula Logistics nya logistikterminal dit Solör Bioenergi levererar fjärrvärme, är i full gång.

Hållbar logistikterminal med fjärrvärme i Falköping

Det för fullt på Marjarps industriområde i Falköping inför att Jula Logistics nya logistikterminal ska stå klar till sommaren 2024. På ett område motsvarande tolv fotbollsplaner byggs en helt ny anläggning redo att ta emot gods från hela Europa via tåg och lastbil. Hållbarhetsfrågan är central i byggnationen och hela terminalen kommer att försörjas med fjärrvärme från Solör Bioenergi.

Solör Bioenergy Group är en aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier.

Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta vara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

När Jula Logistics tog beslutet att välja fjärrvärme för den nya logistikterminalen som ska stå färdig till sommaren 2024 påbörjade Solör arbetet med att ansluta området. Totalt har en ny kilometerlång ledning dragits till byggnaden.

På det nya området beräknas ett stort in- och utflöde av gods hanteras och lagerbyggnader ska hyras ut. Jula Logistics, som är ett eget bolag inom Jula-koncernen, satsar stort på hållbara transporter och har dragit in fem tågspår på området som ska förse tre terminaler med gods.

Lagerbyggnaden, som ska hyras ut till olika hyresgäster, är 63 000 kvadratmeter och tågperrongen möter hela 10 000 kvadratmeter. Området förbereds också för att kunna ladda ellastbilar.