Transportstyrelsen ska utreda praktiskt körprov vid synfältsbortfall – för B-behörighet

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett praktiskt körprov för personer med synfältsbortfall. Synfältsdefekter kan leda till ett återkallat körkort och i dagsläget saknas möjlighet att visa sin körförmåga genom ett test i verklig trafik.

– Möjligheten till praktiskt körprov har efterfrågats av många. Inom gruppen av personer med synfältsbortfall finns individer som kan kompensera för bristerna i synfältet och därmed köra trafiksäkert. Det är därför rimligt att utreda hur och i vilken omfattning dessa personer ska kunna få sin faktiska körförmåga prövad, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ett körprov i verklig trafik för B-körkort ska kunna användas som en del av bedömningen av undantag från de medicinska kraven för den som har synfältsbortfall.

I uppdraget ingår även att utreda och föreslå en lämplig omfattning av en sådan verksamhet och hur ett sådant prov ska utformas. Provet ska genomföras av Trafikverket.

Praktiskt körprov vid synfältsdefekter finns i ett flertal europeiska länder, men reglerna skiljer sig åt mellan olika länder till exempel när det gäller vem som får göra provet.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2025.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-17 14:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Regeringsuppdrag Synfältsbortfall Transportstyrelsen