När åkeriernas fakturor inte blir betalda i tid, sätter det stor press på åkeriet. När åkeriernas fakturor inte blir betalda i tid, sätter det stor press på åkeriet.

FTA Irland: ”Åkerier brottas med försenade betalningar”

FTA Irland:s vd säger att åkare brottas med kostnadshantering och försenade betalningar. Dessa utmaningar är något som FTA Irland nu har tagit itu med. ”Det här är en nyckelfaktor som påverkar branschen”, säger Aidan Flynn.

Att åkerier inte får betalt för sina tjänster inom stipulerad tid är inget specifikt för Irland. Nyligen publicerade vi att Spanien har börjat publicera en ”skämslista” över företag som inte betalar fakturorna till åkerierna inom den maxtid som är lagstadgad.

En av de primära farhågorna som Flynn tar upp är behovet av att minska koldioxidutsläppen inom sektorn. Han konstaterar att det senaste året har präglats av ansträngningar att ta itu med ökande driftskostnader, upprätthålla konkurrenskraften och brottas med kompetens- och förarbrist.

Han tillägger att inflationen kan visa vissa tecken på att lätta, men kostnaden för att tillverka och distribuera varor fortsätter att sätta press på hela leveranskedjan.

Flynn hänvisar till FTA Ireland Managers’ Guide to Distribution Costs Report, som identifierade flera avgörande trender som bland annat det faktum att fraktpriserna inte håller jämna steg med andra affärskostnader. Denna situation, hävdas det, lämnar åkare med otillräckligt kapital för att investera i den senaste tekniken.

Flynn påpekade också att problem med fordonsförsörjningen och osäkerhet om vilka alternativa bränslen man ska satsa på, har hindrat anskaffningen av nya fordon. Han säger att denna utmaning kan bromsa Irlands resa mot att uppnå en ekonomi med nettonoll.

Mot bakgrund av dessa utmaningar betonar Flynn att hantering av kostnader bör vara högsta prioritet för alla företag i Ileveranskedjor och han betonar vikten av att hantera kassaflödet för att navigera på en allt mer volatil marknad, särskilt med tanke på att försenade kundbetalningar orsakar kassaflödesproblem för 43 procent av de tillfrågade åkerierna i FTA.

Dessutom understryker Flynn komplexiteten i leveranskedjor som sträcker sig utöver förmågan hos enskilda organisationer och säger att betydande ansträngningar krävs för att bygga och underhålla ett robust nätverk av leveranskedjor. Enligt hans åsikt är det viktigt att säkerställa stabiliteten och livskraften för alla länkar under tider med höga drifts- och energikostnader.

En annan viktig punkt som Flynn lyfter fram, är behovet av att se över affärskostnaderna mer regelbundet, samarbeta med partners och intressenter och utvärdera varje aspekt av försörjningskedjan för att kompensera för extra kostnader med ökad operativ effektivitet, produktivitet och inkomstströmmar.

Slutligen tar Flynn upp behovet av tydliga besked från regeringen om vilka bränsle man ska satsa på för att på så sätt kunna skynda på upprättandet av en rikstäckande infrastruktur för tankning. Detta, tror Flynn, kommer att underlätta en smidig övergång till hållbara alternativ samtidigt som det gör Irlands försörjningskedjor mer motståndskraftiga, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-06 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: "Skämslista" FTA Irland Irland Klimatomställning Obetalda fakturor