En majoritet kör utan att tända bakljusen

Många bilister vet inte om att de kör med släckta bakljus vilket medför allvarliga trafiksäkerhetsrisker enligt en ny svensk studie. Trots att tända bakljus ger bättre synlighet och minskar risken för trafikolyckor, gör EU-regler det numera möjligt för bilar att framföras med släckta bakljus på våra vägar under dagtid. Riksförbundet M Sverige uppmanar bilister att kontrollera bilens belysning.

Att synas i trafiken har aktualiserats i samband med A-traktorer, förvisso långsamtgående fordon, men som det står i vår artikel: ”Att synas är prio ett.” Vän av ordning kan då tycka att det ska gälla alla fordonstyper på våra vägar.

I den nya studien Bakljus i dagsljus, har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, uppmätt att hela 59 procent av observerade bilister körde med släckta bakljus under dagtid. I undersökningen konstateras också att passerande bilar höll ett längre säkerhetsavstånd till bilar med tända bakljus, än till fordon med släckta bakljus.

Syftet med EU-reglerna om bilbelysningen, kallade daytime running lamps (DRL), som infördes 2011 är att spara energi och därmed bränsle. Belysning med svagare strömstyrka än halvljuset innebär att mindre effekt krävs från bilens generator och motor, även om behovet har kommit att minska i takt med att biltillverkare bytt ut traditionella glödlampor till energisnål led-teknik.

Tidigare gällde i Sverige halvljuslagen som innebar att bilar alltid, även i dagsljus, skulle ha halvljus eller varselljus tända under färd, både baktill och framtill. Släckta bakljus gör att fordon blir mindre synliga i trafiken och det ökar risken för kollisioner, inte minst i samband med regn, dimma eller snörök.

Myndigheterna och fordonsindustrin bör arbeta tillsammans för att öka medvetenheten om dessa risker och införa åtgärder för att minska antalet fordon med släckta bakljus på vägarna.
– Svenska politiker bör på EU-nivå verka för att ändra lagstiftningen, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-30 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: A-traktor DRL EU EU-regler Halvljuslagen M Sverige Saftblandare Synlighet Tända Bakljus Trafiksäkerhet VTI