Foto: Deutsche Bahn. Foto: Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn påbörjar försäljning av DB Schenker

Tyska järnvägen, Deutsche Bahn, har påbörjat försäljningen av DB Schenker. Öppet förfarande för anbudsgivare har meddelats. Intäkten av försäljning vill Deutsche Bahn använda till att betala av sitt skuldberg.

Deutsche Bahn startar försäljningsprocessen för sitt logistikdotterbolag DB Schenker, men även om koncernen proklamerar en koncentration på DB:s kärnverksamhet, handlar det i första hand om att minska skulden.

DB-koncernens skulder uppgår nu till mer än 30 miljarder euro. Nu börjar de ansvariga på DB ”sälja besticken” för att kunna betala av skuldberget. Tidigare var logistikdotterbolaget den division som åtminstone något förbättrade den totala balansräkningen. DB Schenker genererade ett resultat på 1,8 miljarder euro under räkenskapsåret 2022.

DB-koncernen har nu aviserat en öppen och icke-diskriminerande process för att sälja aktierna. Villkoret för en försäljning är ”att det måste vara klart ekonomiskt fördelaktigt för Deutsche Bahn i alla avseenden”. Intäkterna från försäljningen sägs ska stanna kvar inom DB-koncernen och en stor del kommer att gå till att minska skulden.

De ansvariga vill att Deutsche Bahn ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet med syftet att få betydligt mer trafik på miljövänlig järnväg till gagn för klimat, människor och ekonomi.

DB Schenker har cirka 76 600 anställda på över 1 850 platser i mer än 130 länder världen över. Under det senaste räkenskapsåret 2022, omsatte logistiktjänsteleverantören 27,6 miljarder euro, en ökning med en femtedel. Resultatet steg till och med nästan 50 procent till cirka 1,8 miljarder euro. Detta var den högsta rörelsevinsten i företagets historia hittills, skriver Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-21 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: DB Schenker Deutsche Bahn Godstransport Järnvägstransport Kombitrafik Miljö Vägtransport