Föraren släpptes och det stöldgods som inte fann sina ägare kunde följa med trailern ut ur Sverige. Med brottsrubriceringen "utförselhäleri" kanske utgången blivit en annan. Foto: Proffs/arkiv. Föraren släpptes och det stöldgods som inte fann sina ägare kunde följa med trailern ut ur Sverige. Med brottsrubriceringen "utförselhäleri" kanske utgången blivit en annan. Foto: Proffs/arkiv.

Ett steg närmare kriminalisering av utförsel av stöldgods

Nu har finansminister Elisabeth Svantesson (M) tagit emot Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande i vilken en rad kraftfulla åtgärder föreslås för att komma åt den kriminella ekonomins flöden. Bland annat föreslås att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras.

Redan tidigare har Polismyndigheten gjort en uppskattning som gör gällande att cirka hälften av bostadsinbrotten och nio av tio stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner utförs av internationella stöldligor. Tullbefogenhetsutredningen föreslår att det införs en ny kategori brott, utförselhäleri.

Den nya brottsrubriceringen skulle möjliggöra en mer effektiv bekämpning av utförsel av stöldgods. Den som försöker föra ut stöldgods ur landet ska alltså kunna dömas för utförselhäleri.

I utredningen föreslås också att tulltjänstemän ska få nya befogenheter för att lättare kunna kroppsvisitera personer och undersöka fordon i gränsnära områden.

Att många stölder, särskilt de mer omfattande, utförs av ligor är inget nytt. På Svabo utanför Kristianstad stals den 13 juni i år 42 lastbilshjul tillsammans med bakljusramperna på de nämnda fordonen.

Vi har tidigare även berättat om hur en trailer fullastad med stöldgods bestående av bland annat motorsågar, påträffades på väg ut ur landet i Karlshamn. Det slutade med att det mesta av stöldgodset återbördades till sina ägare. Men föraren, som initialt häktades för häleri, frigavs senare då det inte kunde bevisas att han kände till att det var stöldgods. De delar av stöldgodset som inte kunne finna sina rättmätiga ägare, fick följa med ekipaget ut ur landet.