Ny rapport sätter ”tummen i ögat” på brittisk vägtransport

I Sverige har arbetet med elektrifiering tillsammans med andra förnyelsebara drivmedel pågått under en längre tid. Så ser det inte ut i alla andra länder och inte i Storbritannien. Enligt en ny rapport från Green Finance Institute (GFI) står det att brådskande åtgärder krävs för att elektrifiera Storbritanniens en halv miljon tungt förorenande lastbilar om regeringens nettonolltransportmål ska uppnås.

Rapporten, Delivering net zero: unlocking public and private capital for noll emission trucks, publiceras samma vecka som världsledare träffas på Cop28 i Dubai för att inventera globala framsteg när det gäller att nå nettonollmålen.

Rapporten pekar på forskning som visar att lastbilar är bland Storbritanniens mest förorenande fordon och står för ungefär en femtedel av Storbritanniens transportutsläpp – motsvarande koldioxidavtrycket från inhemska och internationella flygresor, bussar och inrikes sjöfart tillsammans.

Rapporten hävdar att elektrifiering av alla lastbilar skulle vara detsamma som att ta bort 12 miljoner bilar från vägen och det kräver att transportörer förses med finansiering för att skaffa nollutsläppslastbilar och för att påskynda utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen.

I rapporten beskrivs tio finansiella mekanismer som behövs för att minska koldioxidutsläppen i fraktsektorn vilka alla har som syfte att underlätta för transportörer att på ett ekonomiskt hållbart sätt gå över till ellastbilar.

Läs hela artikeln i Motor Transport här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-01 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 COP28 Elektrifiering Ellastbil Klimatmål Klimatomställning Netoonollfordon