Trailern fraktade gipsplattor och i gipsplattorna hade ett utrymme sågats ut. I utrymmet påträffades 316 kilo cannabis. Beslaget gjordes i Helsingborgs hamn 9 februari i år. Foto: Tullverket. Montage: Proffs. Trailern fraktade gipsplattor och i gipsplattorna hade ett utrymme sågats ut. I utrymmet påträffades 316 kilo cannabis. Beslaget gjordes i Helsingborgs hamn 9 februari i år. Foto: Tullverket. Montage: Proffs.

Transportföretag utnyttjas alltmer för narkotikasmuggling

Aldrig tidigare har Tullverket gjort så många stora beslag av narkotika i lastbilar och containrar. Hittills i år har 20 enskilda beslag på minst 100 kilo av cannabis, kokain och amfetamin gjorts enbart i lastbilar och containrar. Narkotikans sammanlagda vikt är nästan 6,2 ton, vilket är långt mer än tidigare år. Nu vill Tullverket stärka samarbetet med transportbranschen för att stoppa den storskaliga smugglingen.

Tullverket ser en oroväckande utveckling där kommersiella transportföretag utnyttjas av kriminella gäng för att smuggla mycket stora narkotikapartier.
– Vi uppmanar speditörer och transportörer att vara uppmärksamma på avvikande beställningar och kontakta oss vid misstankar. Vi behöver deras ögon och öron i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Vi har tidigare berättat om att chaufförer blivit måltavlor för drogsmugglande ligor som genom hot om dödligt våld tvingar chaufförerna att ta med sig olagliga produkter.

Hittills i år har Tullverket gjort 20 beslag på över 100 kilo av cannabis, kokain och amfetamin enbart i container- och lastbilsflödet. Över hälften av beslagen är på minst 200 kilo eller betydligt mer. För fem år sedan gjordes totalt tre beslag på över 100 kilo av dessa narkotikapreparat i lastbil eller container. För tio år sedan gjordes inga beslag i den storleksordningen.

Transportbranschen har utvecklats med ökad globalisering, snabbare fraktkedjor och digitalisering.
– Baksidan av myntet är att det utnyttjas av kriminella. Idag kan man beställa transporter på nätet och låta legala företag sköta transporten hela vägen. De som organiserar smugglingen behöver aldrig komma i närheten av narkotikan, säger Charlotte Svensson.

Den sammanlagda vikten på cannabis, kokain och amfetamin som beslagtagits i lastbilar och containrar hittills i år är nästan 6,2 ton. Det är mycket mer än något tidigare år. Den näst största sammanlagda mängden som beslagtagits under ett år i lastbils- och containerflödet var knappt 2,7 ton 2020.

Att företag används som brottsverktyg har uppmärksammats i samhällsdebatten den senaste tiden. Ett tydligt exempel är transportföretag som utnyttjas för smuggling.
– Därför etablerar vi samarbeten med transportbranschen. Vi erbjuder kunskap om tullbrottslighet och hur företagen kan utnyttjas, vilket i sin tur kan ge oss värdefull information, säger Mikael Lindgren på Tullverkets underrättelseavdelning.

Tullverkets underrättelseavdelning driver ett arbete som kallas SMT, samverkan mot tullbrottslighet. Arbetet går ut på att Tullverket kommer överens med företag om att tillsammans samverka i kampen mot den gränsöverskridande tullbrottsligheten och skriver en gemensam överenskommelse om hur arbetet ska gå till. Hittills har Tullverket mött omkring 2 000 representanter för branschen, men fler behövs. Det finns många företag i transport- och speditionsbranschen och det är svårt att nå de små aktörerna.

De transportföretag som är med i samverkan vill inte bli utnyttjade av den organiserade brottsligheten och Tullverket ser ett starkt engagemang hos dem som anslutit sig.
– Den allt grövre organiserade brottsligheten de senare åren har knappast undgått någon och här finns en möjlighet att bidra till säkrare transporter och ett tryggare samhälle, säger Mikael Lindgren.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-18 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Amfetamin Cannabis Drogsmuggling Kokain Narkotikasmuggling Organiserad Brottslighet Polis SMT Smugglare Tullverket