- Det är glädjande att bilismen och transportsektorn fortsätter att bidra till rejäla minskningar av växthusgaser, säger Anders Östberg, MRF. - Det är glädjande att bilismen och transportsektorn fortsätter att bidra till rejäla minskningar av växthusgaser, säger Anders Östberg, MRF.

Transportsektorn bäst på utsläppsminskning

Igår släppte Naturvårdsverket sin årliga rapport om utsläppen av växthusgaser i landet under året som gått. Rapporten visar med tydlighet att Sverige är ett föregångsland när det gäller att minska utsläppen av koldioxid, där transportsektorn går i första ledet med en minskning av utsläppen med hela tio procent.

Anders Östberg på MRF kommenterar och säger att det finns mycket att glädjas åt i Naturvårdsverkets rapport där de redovisar generella minskade utsläpp av växthusgaser över flera sektorer, men det är en enskild händelse som sticker ut åt fel håll vilket gör att totalt sett ökar utsläppen för 2022.

Den största påverkan har gasläckan på Nordstream där det befarade sabotaget enskilt stod för 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter som ska adderas till Sveriges utsläpp 2022. Utan det sabotaget hade Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskat med fem procent, nu redovisar vi i stället en ökning på ca sju procent.

Glädjande kan det konstatera att transportsektorn starkt bidrar till ett minskat utsläpp. Inom transportsektorn minskade utsläppen med tio procent jämfört med 2021, vilket var den största sektoriella minskningen under året. Naturvårdsverket kommenterar.
– Inom transportsektorn har utsläppen från bensin och diesel minskat tack vare fortsatt förhöjd inblandning av biodrivmedel genom reduktionsplikten. Dessutom ser vi att ett ökat antal laddbara fordon i trafiken börjar ge effekt på utsläppen, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

För MRF är detta ingen nyhet då man har arbetat för en omställning under en längre tid där reduktionsplikten och elektrifieringen har varit de främsta medlen till minskade utsläpp.
– Men politikerna kan inte slå sig till ro som det ser ut idag, och vi kommer fortsätta vårt påverkansarbete för en omställning. Det finns en fossilfri och hållbar bilism runt hörnet, bara om vi får en rimlig chans att nå dit, säger Anders Östberg, MRF.

Den elektrifiering som motorbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen kan nås. Kan politikerna säkerställa att det finns en stabil och utbyggd laddinfrastruktur, inklusive strömtillgång, kommer köpare av både bil, lätta lastbilar och tyngre fordon fortsätta välja laddbara fordon och ytterligare sänka koldioxidutsläppen, säger Östberg.

MRF föreslår
Bygg fler publika laddstationer, gärna med snabbladdare
Anpassa lagstiftningen för ett ökat behov av laddning av fordon, ta bort formella krav som förhindrar snabba handläggningstider på berörda myndigheter
Se över landets gymnasieskolor, erbjuds ungdomarna rätt utbildning för att kunna ta hand om elfordonen i framtiden?
Säkerställ en hållbar ekonomiskt effektiv elförsörjning för hela samhället
Ge producenter av fossilfria drivmedel, så som vätgas, ekonomiska möjligheter att fortsätta utveckla sina produkter

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-15 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Klimatomställning Miljö MRF Naturvårdsverket Transportsektorn Utsläppsminskning Växthusgaser