Foto: Pierre Kjellin och till höger foto av Joel Thungren, Försvarsmakten. Foto: Pierre Kjellin och till höger foto av Joel Thungren, Försvarsmakten.

Svenska Fordonsbranschen: ”Därför vill vi att våra verkstäder deltar i civilförsvaret”

Den 18 januari tog regeringen det första steget mot ett införande av civilplikten då man beslutar om att återaktivera denna. I en krigssituation kommer de medborgare och verksamheter som ingår i civilplikten att bli centrala för att vårt samhälle ska kunna fortsätta att utföra den allra viktigaste och livsnödvändiga servicen för alla oss medborgare. Det handlar om allt från livsmedelsförsörjning till sjukvård och omsorg.

Men för att de civilpliktiga ska kunna utföra sitt arbete och för att vi ens ska kunna fortsätta att sätta mat på bordet, är vi alltjämt helt beroende av transporter och med det att våra fordonsparker kan hållas rullande, förklarar Svenska Fordonsbranschen i ett pressmeddelande.

För detta fyller Svenska Fordonsbranschens cirka 1 800 medlemmar (verkstäder eller försäljningsanläggningar med en verkstad) en mycket viktig funktion då dessa finns spridda över hela landet, har kunskap om många olika fordonsvarumärken samt håller egna lager av reservdelar och förbrukningsvaror så som oljor, vätskor och kemikalier.

”Det är bland annat våra verkstäder som krävs för att hålla Sveriges transporter rullande i en krigssituation. Det är också våra verkstäder som kan behöva hjälpa försvaret med att ta över och besiktiga civila fordon.”, skriver organisationen i pressmeddelandet.

Svenska Fordonsbranschen vill ta sitt ansvar i den så kallade försörjningsberedskapen och därför kommer man att informera och förbereda sina medlemmar om vad de bör göra redan nu. Inledande möten med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har redan genomförts som ett första steg i förberedelserna.

MSB rekommenderar alla att läsa igenom informationen som finns här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-19 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Civilplikt Fordonsjuristen Krig Kris MSB Transport