Fordonsjuristen

Listar alla artiklar taggade med: Fordonsjuristen

Förutom inköpspriser och andrahandsvärden gäller det att ha koll på tillverkarnas specifikationer kring räckvidd och laddkapacitet. Foto: Fordonsjuristen.

Köpa elfordon? Tänk noga igenom innan

På en marknad där den ena elbilstillverkaren efter den andra dumpar priser på löpande band samtidigt som nästa modell alltid är ”lite bättre”, är det inte lätt att vara konsument. De betydligt högre inköpskostnaderna i förhållande till en bil med förbränningsmotor hindrar många från att byta till eldrift. De som ändå gjort det riskerar i många fall att bli rejält missnöjda den dag de vill byta sin elbil. Detta gäller inte enbart köp av personbilar.
Fordonsjuristen vill hellre att man senarelägger skiftet till vinterdäck. Inte minst för att minska däckbyten som utförs genom svartarbete som inte alltid har rätt kompetens.

Fordonsjuristen: Varför utöka skiftestiden till sommarhjul?

Varför utöka skiftestiden till sommarhjul med ytterligare två veckor? Den frågan ställer sig Fordonsjuristen i anknytning till att regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag till ändringar när det gäller tidsperioden för förbud mot användning av dubbdäck. Utgångspunkten för utredningen och förslagen ska vara att tiden då det är tillåtet att använda dubbdäck på våren förlängs med två veckor.
Foto: Pierre Kjellin och till höger foto av Joel Thungren, Försvarsmakten.

Svenska Fordonsbranschen: ”Därför vill vi att våra verkstäder deltar i civilförsvaret”

Den 18 januari tog regeringen det första steget mot ett införande av civilplikten då man beslutar om att återaktivera denna. I en krigssituation kommer de medborgare och verksamheter som ingår i civilplikten att bli centrala för att vårt samhälle ska kunna fortsätta att utföra den allra viktigaste och livsnödvändiga servicen för alla oss medborgare. Det handlar om allt från livsmedelsförsörjning till sjukvård och omsorg.